Ve čtvrtek 28. října 2021 (v době od 08:00 h do 15:00 h), z důvodu konání sportovní akce a částečné uzávěry Hlavní třídy v Ostravě-Porubě (v úseku od ul. Francouzské po ul. Porubskou), budou autobusové linky č. 44, 46 a 54 vedeny odklonem po místních komunikacích.

Organizace dopravy

 • Linky č. 44 a 46
  budou v úseku zastávek Kubánská – Poruba,vozovna vedeny v obou směrech odklonem po ul. Francouzské a Opavské.
  Zastávky Francouzská, Nezvalovo náměstí, Věžičky a Poruba,vozovna (na ul. Porubské)
  nebudou linkami č. 44 a 46 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 54
  bude v úseku zastávek Kubánská – Poruba,Alšovo nám. vedena v obou směrech odklonem po ul. Francouzské, Opavské a Porubské (s obsloužením zastávky Poruba,vozovna nebo Věžičky dle směru jízdy).
  Zastávky Francouzská a Nezvalovo náměstí
  nebudou linkou č. 54 dočasně obsluhovány.

Trasy autobusových linek

 • Linka č. 44 pojede v trase:
  Třebovice,Tesco / Svinov,nádraží – Řecká – Kubánská – dále odklonem po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba,vozovna (na ul. Sokolovské) – Čistírny – Dílny DP Ostrava – Poruba,Otakara Jeremiáše a zpět.
 • Linka č. 46 pojede v trase:
  Polanka – Hraničky – Jelínkova – Svinov,nádraží – Kubánská – dále odklonem po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba,vozovna (na ul. Opavské) – Pustkovecká – Krásné Pole,střed – Krásné Pole a zpět.
 • Linka č. 54 pojede v trase:
  Vozovna trolejbusů – Sad B.Němcové – Svinov,mosty – dále odklonem po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba,vozovna (na ul. Porubské) – Poruba,Alšovo nám. a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Poruba,vozovna - pro linku č. 44 (směr Třebovice,Tesco / Svinov,nádraží)
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
 • Poruba,vozovna - pro linku č. 46 (směr Polanka)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, před křižovatku, na BUS zastávku příměstských linek (směr Svinov).

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.