Ve dnech 28. a 29. května 2022 (vždy v době od 07:00 h do 19:00 h), z důvodu prací v kolejišti u zastávky Sad B.Němcové, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 8 a 14. Ve vyloučeném úseku směrem na zastávku Přívoz,Hlučínská a zpět nahradí tramvajové linky spoje souběžně jedoucích autobusových linek.

Organizace dopravy

 • Spoje linky č. 8 směr Hlavní nádraží
  budou provozovány beze změn po své stávající trase.
 • Spoje linky č. 8 směr Přívoz,Hlučínská
  budou ze zastávky Důl Jindřich odkloněny na konečnou zastávku Mor. Ostrava,Plynárny.
  Pro jízdu směr Přívoz,Hlučínská
  nutný pěší přesun ze zastávky Mor. Ostrava,Plynárny na zastávku Křižíkova a dále spoji autobusových linek č. 32, 33, 34, 52, 56, 67 a 68 směr Přívoz,Hlučínská. V opačném směru využijte uvedené autobusové linky s přestupem na tramvaje na zastávce Křižíkova.
 • Linka č. 8
  bude v úseku zastávek Muglinovská – Důl Jindřich provozována ve 20minutovém intervalu.
 • Linka č. 14
  bude ze zastávky Muglinovská odkloněna na konečnou zastávku Hlavní nádraží.
  Pro jízdu směr Přívoz,Hlučínská
  nutný přestup na zastávce Křižíkova na spoje autobusových linek č. 32, 33, 34, 52, 56, 67 a 68 směr Přívoz,Hlučínská. V opačném směru využijte uvedené autobusové linky s přestupem na tramvaje na zastávce Křižíkova.
 • Zastávky Sad B.Němcové, Důl Odra a Přívoz,Hlučínská
  nebudou linkami č. 8 a 14 dočasně obsluhovány.

Přemístěné zastávky

 • Přívoz,Hlučínská - pro spoje autobusových linek (směr Křižíkova)
  se přemísťuje na ul. Hlučínskou, na stejnojmennou autobusovou zastávku.
 • Sad B.Němcové (stanoviště č. 1) - pro spoje autobusových linek (směr Křižíkova)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na stanoviště č. 7.
 • Sad B.Němcové (stanoviště č. 2) - pro spoje autobusových linek (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na stanoviště č. 6.
 • Muglinovská - pro spoje autobusových linek (směr Přívoz,Hlučínská)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na stejnojmennou autobusovou zastávku.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.