Středisko údržba autobusy Hranečník nabízí k prodeji zájezdový autobus Karosa C954.

Cena: 50 000 Kč včetně DPH.

Inventární číslo vozu: HIM020789
Evidenční číslo vozu: 6529
Typ: Karosa C 954 1360-6-N
Rok výroby: 2002
Stav ujetých kilometrů: 784 495
Pohotovostní hmotnost: 10 875 kg
Rozsah poškození vozidla: silná koroze karosérie, stav vozidla odpovídá stáří a ujetým kilometrům.
Vozidlo je bez platné STK
Prodej včetně pneumatik.

Zájezdový autobus KAROSA C954 [ev. č. 6529]  Zájezdový autobus KAROSA C954 [ev. č. 6529]  Zájezdový autobus KAROSA C954 [ev. č. 6529]

Autobus si můžete prohlédnout v areálu Dopravního podniku Ostrava a.s. - autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, v pracovní dny od 8 do 13 hodin.

Z provozních důvodů je nutno termín prohlídky předem dohodnout. Pro termín prohlídky zařízení, případné další doplňující informace kontaktujte:

Ing. Jiří Osmančík
vedoucí střediska údržba autobusy Hranečník
telefon: 59 740 2702
mobil: 724 068 307
e-mail: Jiri.Osmancik@dpo.cz

Vozidla budou prodána zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

Cenové nabídky zasílejte v uzavřené obálce prostřednictvím pošty nebo doručte osobně na středisko údržba autobusy Hranečník, popřípadě na podatelnu v sídle společnosti.

Cenová nabídka musí obsahovat:

  • inventární číslo 6529,
  • nabízenou cenu včetně DPH,
  • jméno a příjmení zájemce nebo název firmy,
  • adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu.

Označení obálky:

středisko údržba autobusy Hranečník
Ing. Jiří Osmančík, vedoucí střediska údržba autobusy Hranečník
Karosa C954, 6529
NEOTEVÍRAT – cenová nabídka

Zasílejte poštou nebo doručte osobně na podatelnu společnosti:

Dopravní podnik Ostrava a.s
Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Provozní doba podatelny: v pracovní dny, 9:30 – 12 h, 12:30 – 14:00 h

Cenové nabídky musí být podány nejpozději 19. 6. 2019 do 12:00 hod. (uzávěrka nabídek).

Obálky s cenovými nabídkami budou otevřeny 20. 6. 2019.

Všichni zájemci, budou o výsledku prodeje informováni e-mailem. Autobus si zájemce odveze na své náklady a to nejpozději do 15 dnů od zaplacení. Prodávající má právo odprodej zrušit bez udání důvodu.