Ve středu 1. ledna 2020, před zahájením a po skončení Novoročního ohňostroje v Ostravě-Hrabůvce, konaném u kruhového objezdu u zastávky Josefa Kotase, posílí Dopravní podnik Ostrava tramvajovou a autobusovou dopravu vloženými spoji (VS). Navíc budou kapacitně posíleny vybrané spoje tramvajových linek č. 3, 12 a 15.

Odjezdy vložených spojů před zahájením Novoročního ohňostroje

  VS v trase linky č. 1
 • vložený spoj s odjezdem v 17:16 h ze zastávky Mor. Ostrava,Plynárny (směr Hrabůvka,Poliklinika)
 • vložený spoj s odjezdem v 17:23 h ze zastávky Mor. Ostrava,Plynárny (směr Hrabůvka,Poliklinika)
 • vložený spoj s odjezdem v 17:27 h ze zastávky Mor. Ostrava,Plynárny (směr Hrabůvka,Poliklinika)
  VS v trase linky č. 3
 • vložený spoj s odjezdem v 17:10 h ze zastávky Poruba,vozovna (směr Hrabůvka,Poliklinika)
 • vložený spoj s odjezdem v 17:16 h ze zastávky Poruba,vozovna (směr Dubina)
  VS v trase linky č. 15
 • vložený spoj s odjezdem v 17:33 h ze zastávky Výškovice (směr Hotel.dům Hlubina)
  VS v trase linky č. 17
 • vložený spoj s odjezdem v 17:08 h ze zastávky Poruba,vozovna (směr Dubina)
 • vložený spoj s odjezdem v 17:22 h ze zastávky Poruba,vozovna (směr Josefa Kotase)
 • vložený spoj s odjezdem v 17:27 h ze zastávky Poruba,vozovna (směr Hotel.dům Hlubina)
  VS v trase linky č. 48
 • vložený spoj s odjezdem v 16:35 h ze zastávky Duha (směr Hrabůvka,Poliklinika)
 • vložený spoj s odjezdem v 16:43 h ze zastávky Duha (směr Hotel.dům Hlubina / Sámova)*
 • vložený spoj s odjezdem v 16:50 h ze zastávky Poruba,Opavská (směr Hotel.dům Hlubina / Sámova)*
 • vložený spoj s odjezdem v 16:55 h ze zastávky Poruba,Opavská (směr Hotel.dům Hlubina / Sámova)*
 • vložený spoj s odjezdem v 17:07 h ze zastávky Poruba,Opavská (směr Hotel.dům Hlubina / Sámova)*
  * - spoj ukončen na zastávce Hotel.dům Hlubina / v případě neprůjezdné komunikace na zastávce Sámova.

Odjezdy vložených spojů po skončení Novoročního ohňostroje

  VS v trase linky č. 1
 • vložený spoj s odjezdem v 18:24 h ze zastávky Hrabůvka,Poliklinika (směr Mor. Ostrava,Plynárny)
 • vložený spoj s odjezdem v 18:25 h ze zastávky Hrabůvka,Poliklinika (směr Mor. Ostrava,Plynárny)
 • vložený spoj s odjezdem v 18:31 h ze zastávky Hrabůvka,Poliklinika (směr Mor. Ostrava,Plynárny)
  VS v trase linky č. 3
 • vložený spoj s odjezdem v 18:24 h ze zastávky Hrabůvka,Poliklinika (směr Poruba,vozovna)
 • vložený spoj s odjezdem v 18:26 h ze zastávky Dubina (směr Poruba,vozovna)
  VS v trase linky č. 15
 • vložený spoj s odjezdem v 18:26 h ze zastávky Hotel.dům Hlubina (směr Výškovice)
  VS v trase linky č. 17
 • vložený spoj s odjezdem v 18:25 h ze zastávky Hotel.dům Hlubina (směr Poruba,vozovna)
 • vložený spoj s odjezdem v 18:27 h ze zastávky Dubina (směr Poruba,vozovna)
 • vložený spoj s odjezdem v 18:42 h ze zastávky Josefa Kotase (směr Poruba,vozovna)
  VS v trase linky č. 48**
 • vložený spoj s odjezdem v 18:28 h ze zastávky Hotel.dům Hlubina (směr Poruba,Opavská)
 • vložený spoj s odjezdem v 18:30 h ze zastávky Hotel.dům Hlubina (směr Poruba,Opavská)
 • vložený spoj s odjezdem v 18:34 h ze zastávky Hotel.dům Hlubina (směr Poruba,Opavská)
 • vložený spoj s odjezdem v 18:40 h ze zastávky Hotel.dům Hlubina (směr Poruba,Opavská)
 • vložený spoj s odjezdem v 18:28 h ze zastávky Hrabůvka,Poliklinika (směr Poruba,Opavská)
  ** - uvedené odjezdy jsou pouze orientační a mohou se změnit v závislosti na průjezdnosti ul. Horní a kruhového objezdu.

Související: Výluka na linkách č. 1, 3, 12, 15, 17, 26, 27, 41, 48, 50 a 55

Ve středu 1. ledna 2020,
z důvodu konání Novoročního ohňostroje v Ostravě-Hrabůvce a uzavření kruhového objezdu u zastávky Josefa Kotase pro veškerou dopravu, dojde ke změně organizace dopravy na linkách č. 1, 3, 12, 15, 17, 26, 27, 41, 48, 50 a 55. Doprava na tramvajových linkách bude omezena cca v době od 17:50 h do 18:20 h a na autobusových linkách cca v době od 17:15 h do 19:00 h.
 Podrobněji...