platné od 1. září 2018

 • Obyčejné jízdenky
  Doba platnosti: pracovní dny/SO, NE, svátky 1
 • 16 Kč10/10 minut
 • 20 Kč30/45 minut
 • 30 Kč60/90 minut
 • 30 Kč70/90 minut 2
 • Zlevněné jízdenky 3
  Doba platnosti: pracovní dny/SO, NE, svátky 1
 • 8 Kč10/10 minut
 • 10 Kč30/45 minut
 • 15 Kč60/90 minut
 • 15 Kč70/90 minut 2
 • Poznámky:
  1  v soboty, neděle a státem uznané svátky, rozhodujícím pro určení platnosti je den označení jízdenky.
  2  SMS jízdenka (informace k SMS jízdence)
  3  pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů.

  Platnost

  • Rozhodující pro určení doby platnosti časové jízdenky krátkodobé je den jejího označení.
  • 10minutové, 30minutové a 70minutové SMS jízdenky neplatí ve vlacích Českých drah a.s.
  • Krátkodobé časové jízdenky platí na území tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 78), tj. území statutárního města Ostrava (zóna 77) a přilehlých měst a obcí (zóny č. 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25),
  • Platnost krátkodobých časových jízdenek je omezena pouze časem.
  • Krátkodobé časové jízdenky neplatí  ve spojích ČD (s výjimkou 60minutových) ve spojích ČSAD Frýdek-Místek a ve vybraných spojích ČSAD Karviná a.s.

  Časové jízdenky krátkodobé XXL (papírové)

 • Jízdenky krátkodobé XXL (papírové) 4
  Doba platnosti: pracovní dny/SO, NE, svátky 1
 • 4 Kč10/10 minut
 • 5 Kč30/45 minut
 • 7 Kč60/90 minut
 • Poznámky:
  1  v soboty, neděle a státem uznané svátky, rozhodujícím pro určení platnosti je den označení jízdenky.
  4  platí pro přepravu cestujících od 6 let do dovršení 26 let věku a občanů starších 65 let věku, a to pouze v tarifní oblasti XXL.