Platí od 30. 6. 2019 do 31. 8. 2019

(Svinov nádraží)Třebovice TescoOtakara Jeremiáše

44