Platí od 30. 6. 2019 do 31. 8. 2019

Nová huť hlavní bránaSlavíkova(Garáže Poruba)

45