Platí od 1. 9. 2021

(Svinov,nádraží)Třebovice,TescoPoruba,Otakara Jeremiáše

44