Stupně opatření COVID-19

Vážení cestující
z důvodu snadnějšího přehledu opatření Covid-19 v městské hromadné dopravě, byl naší společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle vzoru vládního semaforu „Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR“ připraven semafor pro naše cestující.

Cílem tohoto semaforu je včas informovat naše cestující o opatřeních, která budou v určitých stupních pohotovosti Covid-19 přijata v rámci MHD.

Doporučujeme pravidelně sledovat stránky Dopravního podniku Ostrava a.s. www.dpo.cz/koronavirus, kde získáte aktuální informace.

Stupeň 0

Nulové nebo zanedbatelné riziko

Normální stav.
Stupeň 1

Výskyt nákazy bez komunitního přenosu

Bez zvláštních bezpečnostních opatření:

pokud není příslušným orgánem veřejné moci nařízena povinnost používat v MHD ochranu dýchacích cest, je její používání doporučeno

samoobslužné otevírání všech dveří na zastávkách – normální stav beze změny

zastávky na znamení – normální stav beze změny

během dne nástup a výstupu umožněn všemi dveřmi, v autobusech a trolejbusech od 20 h do 5 h nástup předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem

běžný provoz na všech linkách

pravidelný úklid vozidel se standardní frekvencí dezinfekce vozidel

provoz prodejen jízdenek – normální stav beze změny

Stupeň 2

Počínající anebo ustupující komunitní přenos

Zavedena běžná bezpečnostní opatření:

pokud není příslušným orgánem veřejné moci nařízena povinnost používat v MHD ochranu dýchacích cest, je její používání doporučeno

samoobslužné otevírání všech dveří na zastávkách – normální stav beze změny

zastávky na znamení – normální stav beze změny

během dne nástup a výstup umožněn všemi dveřmi, v autobusech a trolejbusech od 20 h do 4 h nástup předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem

pravidelný úklid vozidel s vyšší frekvencí dezinfekce vozidel

možné omezení provozu na vybraných linkách

možné omezení provozu prodejen jízdenek

Stupeň 3

Narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos

povinnost používat v MHD ochranu dýchacích cest

automatické otevírání dveří na zastávkách

stavění na všech zastávkách

zrušení nástupu a výstupu předními dveřmi

vyznačení distanční zóny pro řidiče trolejbusů a autobusů (mimo doubledeckerů)

intenzivní větrání vozidel na konečných zastávkách a obratištích otevřením všech dveří

možnost omezení nebo zastavení provozu na vybraných linkách (aktuální informace na www.dpo.cz/koronavirus)

pravidelný úklid vozidel s vyšší frekvencí dezinfekce vozidel

uzavření vybraných prodejen jízdenek

omezení provozu Zákaznického centra na ulici Dlouhé

Icon