Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Legislativa

 1. Zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 2. Zákon 247/2000 Sb.
  o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 3. Zákon 361/2000 Sb.
  o provozu na pozemních komunikacích
 4. Vyhláška 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů
  o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 5. Zákon 374/2007 Sb.,
  kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 6. Zákon 56/2001 Sb.
  o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
  o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
 8. Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85
  o záznamovém zařízení v silniční dopravě
 9. Nařízení vlády 589/2006 Sb.,
  kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
 10. Vyhláška 156/2008 Sb.
  o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
 11. Vyhláška 167/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů,
  kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Jste zde: Služby Autoškola Legislativa