Provádíme školení předepsaná Dohodou ADR (celým názvem Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici).

Školení nových řidičů

nutné pro získání průkazu ADR. Školení je povinné pro všechny řidiče, kromě těch, kteří převážejí nebezpečný náklad pouze v podlimitním množství.

 • základní kurz (necisternová přeprava – všechny třídy kromě 1 a 7)
  cena 4 200 Kč
 • nástavba – pro cisternovou přepravu
  cena 1 800 Kč
  – za každou třídu pro cisternovou přepravu
  cena 800 Kč
 • nástavba – pro třídu 1 nebo třídu 7
  cena 3 200 Kč

Obnovovací školení řidičů

nutné pro obnovení průkazu ADR.

 • obnovovací kurz – necisternová přeprava – všechny třídy kromě 1 a 7
  cena 2 600 Kč
 • obnovovací kurz – cisternová přeprava nebezpečných věcí - všechny třídy kromě 1 a 7
  cena 1 800 Kč
 • obnovovací kurz – třída 1 nebo třída 7
  cena 2 100 Kč

Školení pro ostatní osoby (cena 1 400 Kč),

které se podílí na přepravě nebezpečných věcí. Kromě řidičů, musí být proškoleny i ostatní osoby, přicházející do styku s nebezpečnými věcmi (závozníci, skladníci, řidiči převážející nebezpečný náklad - pouze v podlimitním množství apod.)

(Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Školení řidičů

ŠKOLENÍ