Image

OSTRAVSKÉ METRO

Návrh nového linkového vedení tramvajové dopravy v Ostravě.
Změna poprvé od roku 2013.

video Icon
Město Ostrava ve spolupráci s DPO a KODIS připravuje nové řešení linkového vedení tramvajové dopravy. Jde o změnu, která se dotkne každého cestujícího MHD.
 • logo statutární město Ostrava
 • logo Dopravní podnik Ostrava
 • logo koordinátor ODIS

Nové řešení

icon
OSTRAVSKÉ METRO

nově 3 páteřní tramvajové linky v hustém intervalu (linka č. 1, 2, 8)
jejich denní interval 3 - 5 minut ve špičce / 10 minut o  víkendu.

?
icon
BEZPEČNOST

konec “dvojčat”, tedy spřažených souprav
nově pouze vozy s kamerami

icon
KOMFORT

100% nízkopodlažní vozy v denním provozu

icon
FLEXIBILITA

efektivnější využití přepravní nabídky
rychlejší reakce řešení dopravy při mimořádných událostech

icon
TREND

nižší počet linek s hustým intervalem je moderní řešení, které ve světě využívají moderní města západní Evropy

icon
ÚSPORA

nákladů na MHD, v dalším roce téměř 50 milionů korun

Proč změna?

 • icon=
  mění se hybnost obyvatel (kam, proč a kdy cestují)
 • icon=
  současný stav tramvajové sítě je zastaralý, odpovídající době před 10 lety
 • icon=
  některé spoje jezdí přeplněné, jiné zase málo vytížené
 • icon
  potřeba hledat řešení aktuální ekonomické situace

Linkové vedení, jak ho známe dnes, je s námi takřka beze změny už celou jednu dekádu. Dosud jsme prováděli pouze dílčí změny, nyní se nacházíme ve stavu, kdy již nelze systém tramvají efektivně optimalizovat. Zároveň v síti evidujeme např. nedostatečnou nabídku na hlavních přepravních trasách a předimenzovanost napájecích přepravních relací.

Ve spolupráci se statutárním městem Ostrava a Koordinátorem ODIS jsme proto navrhli nový model tramvajové sítě, který je vytvořen na základě dat, především měření obsazenosti spojů.

V novém systému dominují tři plnohodnotné páteřní linky, které kopírují nejvytíženější přepravní směry a spojují největší sídelní celky(Dubina + Hrabůvka, Zábřeh + Výškovice, Poruba) s centrem města jízdou v hustém intervalu ve špičce 3 - 5 minut (o víkendu 10). Systém dotváří sedm linek z vedlejších přepravních směrů s přestupem na/z páteřní linky. Důležité je také posílení dvou autobusových linek pro zajištění přímého a rychlého spojení městské části Jih s Porubou. Nový systém nám umožní efektivnější rozložení nabízené kapacity a v neposlední řadě také úspory energií, vozů i řidičů a s tím související úsporu provozních nákladů o cca 50 mil. korun ročně v současných cenách.

Co to pro nás znamená?

Ve městě budeme nyní potkávat obdobný počet spojů, které ale bude zajišťovat méně linek s hustým intervalem. Znamená to, že se nám tedy zvýší míra přestupovosti. Důležité ale je, že:

 • průměrná doba čekání při přestupu z vedlejšího směru na páteř ve špičku je 1,5 - 2,5 min. (doba čekání se tedy zkracuje)
 • průměrná doba čekání při přestupu z páteře na vedlejší směr ve špičku je 5 min. (současný stav tedy zůstává stejný)
 • v období se sníženou přepravní poptávkou mají vybrané linky závazné přípoje na navazující linky
 • posílení významu autobusových linek č. 48 a 78
 • přestupy bude možné realizovat na bezbariérových zastávkách, najdete na idos.cz označenou touto ikonou icon

Návrh nového linkového vedení

Návrh nového linkového vedení

"Jak mi to teď tedy pojede?"

Je nám jasné, že vás při pohledu na nové schéma tramvajového linkového vedení napadá spousta otázek. Ve spolupráci se společností CHAPS spol. s r.o. jsme připravili speciální verzi vyhledávače spojení, ve kterém si můžete jednoduše sami dohledat, jak byste se nově nejlépe dostali do práce, do školy nebo na pivo.

Vemte prosím v úvahu, že vyhledávač prozatím nepracuje u všech linek s finálními časovými polohami jednotlivých spojů! Konkrétní časy odjezdů se tedy mohou měnit. Neustále na novém modelu pracujeme a optimalizujeme spojení, návaznosti a přestupy.

Návrhy jízdních řádů (PDF)

Časté dotazy

 • Obsazenost linky 7 na ulici Výškovické ve směru do Poruby se v ranní špičce (zatížený směr) pohybuje kolem 25 %, mimo špičku i méně. Tato obsazenost je konstantní a na zastávkách Zábřeh OC, Horymírova a Karpatská neevidujeme žádný měřitelný nárůst. Z toho jednoznačně vyplývá, že poptávka po přepravě z této oblasti do Poruby je minimální.
 • Vedení linky č. 7 přes zastávku Horymírova by znamenal úplnou ztrátu obsloužení Nádraží Vítkovice.
 • Návrat vedení linky 7 do Výškovic (namísto navrženého Zábřehu) znamená zbytečné navýšení kapacity v úseku Kotva – Výškovice, viz mapa (koncový nevytížený úsek).
 • Linky č. 3 a 4 fungují ve směru do Poruby jako napájecí linky na páteřní linku 8. Jejich přímá vazba Jih - Martinov nebyla v návrhu primárním cílem.
 • Odklon linky č. 3 z Martinova na Vřesinskou znamená neefektivní navýšení kapacity v úseku Svinov – Vřesinská. Na Vřesinskou je vedena páteřní linka 8, navíc doplněná o linku 7.
 • Vedení linky č. 3 na Vřesinskou by znamenalo ztrátu nového standardu obsluhy spádového území v okolí tratě do Martinova (5minutový interval) a oblast by byla znevýhodněná vůči jiným srovnatelným sídlištním celkům.
 • Ano, neexistuje přímé spojení - jako v řadě dalších lokalit. Poptávka je v této konkrétní relaci malá. Možné spojení s přestupem je zmíněno v dotazu, navíc v době špičky se nabízí spojení linkami č. 3 a 2 s přestupem ve Vítkovicích.
 • Cestovní doba původní linkou 12 z ÚMOb Jih přes Vítkovice na Karolinu činila 21 minut. V novém modelu činí spojení z ÚMOb Jih s přestupem na J. Kotase na Karolinu rovněž 21 minut, a to včetně čekání na přestup 3 až 4 minuty.
 • V případě přímého spojení z oblasti zastávek Náměstí Ostrava-Jih a Dvouletek se dá využít autobusová linka č. 50.
 • Důvodem nového označení linky je pouze dosažení kontinuální číselné řady linek v nově navrženém modelu bez vynechaných čísel.
 • Odklon linky do Zábřehu by znamenal další přestup pro cestující pohybující se v rámci obvodu Jih v relaci Výškovice-Dubina. Především v relaci Výškovice – Hrabůvka v minulosti došlo k výraznému omezení vnitroobvodových autobusových spojů.
 • Nepohodlí přestupu se nevyřeší, ale pouze přesune na jinou, množinu cestujících. Vedení linky 10 do Zábřehu by také znamenalo navýšení výkonů z důvodu nutného rozšíření provozu linky.
Spojení spádové oblasti tratě z Martinova s centrem města je nově zajištěno s přestupem na zastávce Svinov,mosty, a to na páteřní linku č. 8, která jezdí ve špičce v 3minutovém intervalu. Linka č. 4 přitom bude navíc jezdit v četnějším intervalu než doposud. Linku č. 4 je nutné vnímat nikoli jako spojení Martinova s Dubinou, ale jako spojení dvou oblastí s páteřními linkami.
Ulice Nádražní má přímé spojení s nejlidnatějším ostravským městským obvodem Ostrava – Jih, a to páteřními linkami č. 1 a 2. Vedení dalších linek po Nádražní ulici by znamenalo výrazné nadhodnocení potřebné kapacity. Spojení Poruby a cílů na Nádražní ulici je v novém modelu zajištěno komfortním přestupem na zastávce Karolina, a to mezi dvěma páteřními linkami s velmi hustým intervalem, čekací doba tedy bude ve špičce max. 2 minuty.
Spojení je zajištěno s přestupem na linku č. 6 na zastávce SPORT ARÉNA, případně na páteřní linku č. 2 na zastávce Zábřeh,vodárna. Z Kpt. Vajdy je také možné rychlé spojení linkou č. 10 na J. Kotase s přestupem na páteřní linku č. 1 směr centrum.
Je potřeba využít linku č. 4 a přestoupit na zastávce Svinov,mosty na páteřní linku č. 8, která jezdí ve špičce v 3minutovém intervalu. Dále je možno využít přestup na Náměstí Ova-Jih nebo Poliklinice na linku 78 a 48.
Na terminál Hranečník je nově vedena páteřní linka č. 8 s intervalem až 3 minuty ve špičce, což v součtu představuje více spojů než dosud. Na přestupní zastávce Karolina je poté možné komfortně přestoupit na další linky.
Nejlepším řešením je přestup na zastávce Kotva na linku č. 7. Pokud chcete cestovat například až k FNO nebo VŠB-TUO, zkontrolujte si v jízdním řádu nebo vyhledávači spojení, některé spoje linky č. 7 jsou ukončeny na zastávce Poruba,vozovna.
Ze Zábřehu lze využít přímé spojení linkou č. 7 nebo autobusovou linkou č. 48.
Linka č. 7 je odkloněna do Zábřehu z důvodu dostatečné kapacity zajištěné do Výškovic linkami 2 a 10 a dále potřeby obsloužit tramvajovými spoji spádovou oblast této tramvajové tratě.
Nejlepším řešením je přestup na zastávce Kotva na linku č. 7. Pokud chcete cestovat například až k FNO nebo VŠB-TUO, zkontrolujte si v jízdním řádu nebo vyhledávači spojení, některé spoje linky č. 7 jsou ukončeny na z. Poruba,vozovna.
Spojení z/na Hlavní nádraží jednou páteřní linkou (s intervalem 5 min.), doplněnou o linku č. 6, naprosto odpovídá tamní přepravní poptávce.
Přepravní nabídka linky č. 6 byla převedena do páteřní linky č. 2, čímž se výrazně zvyšuje efektivita provozu. Z pohledu přepravní výkonosti je dnešní linka č. 6 neefektivní.
Hranečník je dostatečně kapacitně zajištěn páteřní linkou č. 8. Vedení další linky je neefektivní. Poptávka po přímém spojení těchto dvou lokalit je malá.
Linka č. 12 je přejmenována na linku č. 6 a odkloněna do trasy přes ul. Dr. Martínka a Závodní, kde řeší vyšší přepravní poptávku.

Máte dotaz či připomínku? Napište nám.

Pokud vám vyhledávač spojení dostatečně nenapověděl, nebo pokud máte jakoukoliv připomínku či dotaz, ozvěte se nám, prosím, skrze tento formulář. Veškeré připomínky pečlivě čteme, evidujeme a odpovíme vám podle našich možností co nejrychleji.

Vaše podněty v koši nekončí

Vašich připomínek k návrhu nového linkového vedení ostravských tramvají si ceníme, odpovídáme na ně a pečlivě je vyhodnocujeme. Od 7. března do 7. dubna 2023 jsme zaznamenali celkem 418 připomínek. Z grafů je patrné, kterých oblastí Ostravy se připomínky nejčastěji týkaly a jak přicházely v jednotlivých týdnech.

Graf - podněty podle oblastí
Graf - přijaté podněty po týdnech

Na projektu se pracuje:
projednáváme, ověřujeme ...

 1. 1

  16. 3. 2023

  jednání se zastupiteli městského obvodu Ostrava-Jih

 2. 2

  20. 3. - 24. 3. 2023

  vyhodnocování počtu zobrazených relací spojení ve vyhledávači s ohledem na navrhovaný model Ostravského metra

 3. 3

  22. 3. 2023

  projednání se zastupiteli města Ostravy

 4. 4

  27.- 31. 3. 2023

  doplňkové dopravní průzkumy zaměřené na konkrétní zastávky pro ověření obdržených podnětů

 5. 5

  28. 3. 2023

  projednání se starostou a zastupiteli městského obvodu Ostrava-Jih

 6. 6

  3. 4. 2023

  jednání s náměstkem primátora pro dopravu a vedoucím odboru dopravy MMO

 7. 7

  3. 4. 2023

  jednání se zastupiteli městského obvodu Ostrava-Poruba

Icon