Background

Letos zkracujeme záříjové fronty

snažší ověření nároku na studentskou slevu • nové prodejní místo jízdenek • prodej dlouhodobých jízdenek v jízdenkomatech

Zjednodušujeme ověření nároků
na studentskou slevu

Hlavní skupinou tvořící zářijové fronty jsou studenti 18-26 let při každoročním ověřování nároku na slevu.

V rámci spolupráce s Koordinátorem ODIS s.r.o, společností GTS Alive (ISIC) a VŠB jsme připravili několik opatření, jak zabránit frontám, a to zásadním zjednodušením podmínek, za jakých může student prokázat nárok na zlevněné jízdné.

Image
 1. 1

  Studenti s kartou VŠB s integrovanou funkcí ODISky

  Studenti s kartou VŠB nemusí prodejnu navštívit.

  PODMÍNKY

  • studentská karta VŠB s předčíslím 9203111172xxxxxxxx

  1. OVĚŘENÍ

  • v kterémkoliv z jízdenkomatů Dopravního podniku Ostrava volbou "Aktualizovat profil studenta"

  KAŽDÉ DALŠÍ OVĚŘENÍ

  • v kterémkoliv z jízdenkomatů Dopravního podniku Ostrava volbou "Aktualizovat profil studenta"
Image
 1. 2

  Studenti s původní ODISkou a šedou ODISkou z eshopu a průkazem ISIC

  Studenti s touto ODISkou musí jednou prodejnu navštívit pro ověření osobních údajů na ODISce

  PODMÍNKY

  • ODISka vydaná před březnem 2020; šedá ODISka zaslaná z e-shopu domů
  • platná ODISka
  • platný průkaz ISIC

  1. OVĚŘENÍ

  • na kterékoliv prodejně Dopravního podniku Ostrava nebo v kterémkoliv infocentru ODIS v Moravskoslezském kraji je nutné ověřit shodu osobních údajů na ODISce s osobním dokladem a přiřadit k ODISce číslo ISIC (číslo ISIC lze přiřadit přímo na prodejně nebo na e-shopu ke konkrétní ODISce).

  KAŽDÉ DALŠÍ OVĚŘENÍ

  • v kterémkoliv z jízdenkomatů Dopravního podniku Ostrava volbou "Aktualizovat profil studenta"
Image
 1. 3

  Studenti s novou "šedou" ODISkou a průkazem ISIC

  Studenti s touto ODISkou nemusí prodejnu navštívit.

  PODMÍNKY

  • platná ODISka vydaná v březnu 2020 a později v některé z prodejen jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava nebo v některém z dopravních infocenter ODIS
  • platný průkaz ISIC

  1. OVĚŘENÍ

  • ověření osobních údajů proběhlo již při vydání ODISky, a proto stačí jen na e-shopu přiřadit číslo ISIC

  KAŽDÉ DALŠÍ OVĚŘENÍ

  • v kterémkoliv z jízdenkomatů Dopravního podniku Ostrava volbou "Aktualizovat profil studenta"
Image
 1. 4

  Studenti s jízdným na bankovní kartě

  Studenti s bankovní kartou musí jednou prodejnu navštívit pro ověření osobních údajů na účtu.

  PODMÍNKY

  • bankovní karta zaregistrovaná na e-shopu
  • platný průkaz ISIC

  1. OVĚŘENÍ

  • na kterékoliv prodejně Dopravního podniku Ostrava nebo v kterémkoliv infocentru ODIS v Moravskoslezském kraji, ověřuje se shoda osobních údajů na účtu e-shopu s osobním dokladem a přiřadí se číslo ISIC.

  KAŽDÉ DALŠÍ OVĚŘENÍ

  • on-line na e-shopu v sekci "Profil"

Rozšiřujeme možnost nákupu jízdních dokladů o další místo

Od 30. 8. 2021 rozšiřujeme možnost nákupu o další kontaktní místo, a to o Informační centrum INFO-JIH v Ostravě-Hrabůvce, kde je možné:

 • zakoupit dlouhodobé časové jízdné na ODISku,
 • dobít kredit elektronické peněženky ODISky,
 • zakoupit 3denní jízdenku na KREDITní jízdenku,
 • dobít kredit elektronické peněženky KREDITní jízdenky,
 • změnit profil KREDITní jízdenky (dětský profil).

Bohužel, na tomto pracovišti nelze prodloužit studentský profil na ODISkách a bankovních kartách.

Zavádíme prodej dlouhodobých jízdenek (kupónů) v jízdenkomatech

Zavádíme nákup dlouhodobých časových jízdenek (kupónů) ve všech jízdenkomatech Dopravního podniku Ostrava. Jízdenkomatů je nyní 20 po celé Ostravě a v průběhu září nainstalujeme 4 nové, na zastávkách Mírovém nám., Dům Energetiky, Nové Výškovice a Zábřeh SNP. V automatech jsme rozšířili současný program na prodej a nabíjení KREDITních jízdenek o možnost nákupu dlouhodobého časového jízdného na ODISKu a bezkontaktní bankovní kartu. Tato funkce bude dostupná v průběhu září.

Icon