Dostavba tramvajové trati Poruba

Vše o dostavbě tramvajové trati v Porubě

Tramvaje

Tramvaje jsou velmi efektivním řešením mobility města (přepravy cestujících). Jsou bezpečné a bezbariérové. Nabízejí udržitelný provoz, nečekají v kolonách a nevytvářejí je, cestujícím poskytují vysoký komfort přepravy a přispívají k vyšší bezpečnosti silničního provozu. Městské aglomerace jako je Ostrava, ale i větší, investují stejně jako Ostrava do rozvoje tramvajových sítí.

Standardy DPO

Tramvajová doprava v Ostravě

Tramvajová trať

Moderní
tramvajová trať

 • pevná jízdní dráha
 • samostatná mimo vozovku
 • zatravněná
 • snížený hluk a vibrace
 • úseky s rychlostí až 80km/h
Tramvaj

Moderní tramvaj

 • čistá
 • nízkopodlažní / bezbariérová
 • klimatizace
 • bezpečnostní kamery
 • nabíjecí USB porty
 • neomezená Wi-Fi
 • informační LCD
 • antikolizní systémy
Zastávka

Moderní tramvajové zastávky

 • bezbariérový přístup na nástupiště
 • bezbariérový nástup a výstup do tramvaje
 • bezpečnostní prvky
 • neomezené Wi-Fi
 • informační systém
 • kvalitní vybavení a přístřešek

Tramvaj v Porubě

Dluh z minulosti, který je potřeba splatit

Dostavba tramvajové tratě na 7. a 8. porubském obvodě je spjata už se samotným vznikem městského obvodu v šedesátých letech minulého století. Konkrétní plán tramvajové dopravy, která by nahradila dopravní obsluhu tvořenou autobusovými linkami, však dosud nebyl bohužel realizován. Ani po více než 45 letech existence Poruby nemají její obyvatelé k dispozici přímé spojení tramvají s centrem města.

Je nejvyšší čas na dostavbu tramvajové tratě. Narůstající počet aut nadále zhoršuje dopravní situaci. Z pohledu hustoty obyvatel a poptávky po veřejné dopravě v této části Poruby je navíc využití tramvajové dopravy vysoce efektivní.

Městské aglomerace jako je Ostrava, ale i větší, investují do rozvoje tramvajových sítí. Tramvaje jsou velmi efektivním řešením mobility města (přepravy cestujících). Pro obsluhu sídlištních celků jsou z hlediska přepravní kapacity nejvhodnějším dopravním prostředkem veřejné dopravy. Jsou bezpečné a bezbariérové. Nabízejí udržitelný provoz, nečekají v kolonách a nevytvářejí je. Cestujícím poskytují vysoký komfort přepravy a přispívají k vyšší bezpečnosti silničního provozu.

ikona

Tramvají bez hluku

ikona

Tramvaj je ekologická

ikona

Tramvají bezpečně

ikona

Tramvaj nezná kolony

ikona

Tramvaj nebrzdí auta

ikona

Tramvají do centra (bez přestupu)

ikona

Tramvají domů

ikona

Tramvají do práce

ikona

Tramvají k lékaři

ikona

Tramvají na úřady

ikona

Tramvají za nákupy

ikona

Tramvají do přírody

ikona

Tramvají za babičkou

ikona

Tramvají za kulturou

ikona

Tramvají za sportem

My z Poruby

Podporujeme dostavbu tramvajové trati

Trasa tramvajové trati

Zastávky

VŠB-TUO
v okolí: areál VŠB-TUO • střední škola prof. Zdeňka Matějčka • domov mládeže při střední škole prof. Zdeňka Matějčka • Finanční úřad Ostrava III
Pustkovec
v okolí: supermarket Lidl • barvy-laky Osman • wellness centrum Relax 365 • kostel svatého Cyrila a Metoděje • hospoda u Taty
Duha
v okolí: nákupní centrum DUHA • supermarket Albert • dvě lékárny • supermarket Hruška • pobočka České spořitelny • cukrárna • Penny Market • drogerie Rossmann • Knihovna města Ostravy a další
Karola Šmidkeho
v okolí: baseballové hřiště Arrows Park Ostrava • Mateřské Centrum Krteček • Sportovní hala/tělocvična Urban Gym • Wellness Poruba • Mateřská škola Oty Synka
Ludvíka Podéště
v okolí: Gymnastická hala Street Workout Gym
Opavská
v okolí: Fakulta stavební VŠB – TUO • Centrum volného času • Globus Hypermarket

Dostavba tramvajové tratě v čase

 • Dopravní podnik Ostrava převzal projektovou dokumentaci dostavby tramvajové tratě v Porubě od statutárního města Ostrava
 • Rada města Ostrava rozhodla o aktualizaci informací pro dokončení podkladů záměru EIA (dokumentace vlivů záměru stavby na životní prostředí) pro projekt dostavby tramvajové tratě v Porubě a požádala Dopravní podnik Ostrava o jejich zajištění
 • Dopravní podnik Ostrava vybral zhotovitele dokumentace pro rozhodnutí o vlivu dostavby tramvajové tratě v Porubě na životní prostředí. Přípravou dokumentace byla pověřena společnost JP EPROJ s.r.o., která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku a prokázala odbornou způsobilost
 • Dopravní podnik Ostrava podal oznámení záměru o posuzování vlivu dostavby tramvajové tratě v Porubě na životní prostředí
 • Probíhá zjišťovací řízení, ve kterém Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodne, zda záměr dostavby tramvajové tratě v Porubě podléhá posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA)
 • V návaznosti na rozhodnutí Krajského úřadu bude zahájeno projektování Dokumentace pro povolení stavby nebo bude dále doplněna Dokumentace EIA a projektování Dokumentace pro povolení stavby bude zahájeno až po vydání závazného stanoviska EIA.
 • Dokončení Dokumentace pro povolení stavby
 • Řízení o povolení stavby a vydání rozhodnutí
 • Výběr zhotovitele stavby a zahájení realizace stavby
 • Ukončení stavby a zkušební provoz

Legenda: ikona realizováno ikona probíhá ikona plán / předpoklad

Vizualizace

Technické vychytávky moderní tramvaje

Image
SYSTÉM NA ROZPOZNÁNÍ “PLOCHÝCH” KOL TRAMVAJÍ

Systém sbírá data, která slouží k přesnějšímu odhalování „plochých” kol (deformace ideálního kruhového tvaru kola způsobená provozem). Jejich včasné odstranění významně snižuje hluk z provozovaných tramvají.

Systém se skládá ze tří částí. První tvoří instalace sítě unikátních optovláknových senzorů do tramvajové infrastruktury, jejichž snímací metoda je založena na principu vyhodnocení spektrálních změn světla pomocí Braggovské mřížky. Deformace kolejnice při průjezdu tramvajové soupravy totiž způsobuje spektrální změny světla. Ty jsou senzorem zaznamenány a transformovány pomocí vyhodnocovací jednotky. Druhou částí jsou algoritmy na zpracování a vyhodnocení naměřených signálů z pohledu poškození povrchu tramvajového kola. Třetí částí je vizualizace, která zobrazuje stav a varování před defekty tramvajových kol.

Zdroj: Dépéočko 6/2023

ANTIKOLIZNÍ SYSTÉM

Moderní asistenční prvek tramvaje, který významně snižuje riziko a následky mimořádné události.

Antikolizní systém nainstaloval Dopravní podnik Ostrava do všech moderních tramvají Stadler v roce 2023. Systém ochrany funguje ve třech krocích. Nejdříve upozorní řidiče na možnou překážku výstražná ikona na palubním počítači a následně zvukový výstražný signál. Pokud řidič nereaguje, řídicí systém vozidla spustí samočinné brzdění tramvaje.

Antikolizní systém dokáže identifikovat hrozbu střetu na přímé koleji až na vzdálenost 80 metrů. Sleduje přitom nejen pevné překážky, ale také všechny účastníky silničního provozu včetně chodců. Systém při nečinnosti řidiče začne brzdit provozní brzdou tak, aby tramvaj v ideálním připadě zastavila ještě před překážkou, respektive radikálně snížila rychlost, a tím maximálně omezila následky kolize. Podobný systém známe například z osobních vozidel.

Zprovoznění antikolizních systémů přispělo k bezpečnějšímu provozu tramvají. Razantně se tak zvýšila ochrana a bezpečnost cestujících, tramvají i všech dalších účastníků silničního provozu.

Zdroj: Dépéóčko 5/2023

Image
Image Image
DO CENTRA OSTRAVY SE VRÁTILY TRAMVAJE

Modernizace tramvajového úseku mezi ulicemi 30. dubna a Valchařská v roce 2023 přinesla do tramvajové infrastruktury další úsek s takzvanou pevnou jízdní dráhou, která výrazně snížuje hluk a vibrace od projíždějících tramvají. Celý úsek má nové trolejové vedení a na nástupišti zastávky Důl Jindřich byla instalována výstražná světla, která upozorňující na blížící se tramvaj. Modernizovaná trať tak cestujícím přináší nejen klidnější a pohodlnější jízdu, ale také přispívá k vyšší bezpečnosti zastávky Důl Jindřich.

V modernizovaném úseku se nachází také nová výhybka, která je unikátní svou konstrukcí v celé České republice. Zajišťuje hladší průběh jízdy tramvajových vozů a snižuje vibrace v okolí křižovatky.

Technologické postupy stavby pevné jízdní dráhy, kdy hlavní nosnou část tvoří dvakrát vyztužená železobetonová deska, oddělená od okolní zeminy antivibračními rohožemi, jsou v tramvajovém světě dobře známy. Ostrava má takových úseků hned několik.

Zdroj: Dépéočko 4/2023

NOVÉ OBUTÍ TRAMVAJÍ SNÍŽÍ HLUČNOST

Koncem dubna 2023 začal zkušební provoz šroubovaných odpružených kol tramvají. Již po prvních kilometrech byl znát citelný rozdíl v komfortu jízdy a snížení hluku uvnitř i vně tramvaje. Samotnému testování předcházelo rozhodnutí Drážního úřadu, který jasně stanovil podmínky zkušebního provozu před finálním schválením pro trvalý provoz.

Ve spolupráci Dopravního podniku Ostrava a společností Bonatrans a Škoda Ekova následovala montáž kol na nápravy testovacího vozu s evidenčním číslem 1212, který po technické kontrole a technicko-bezpečnostní zkoušce najel prvních tisíc kilometrů bez cestujících. Dalších padesát tisíc kilometrů nyní najíždí už v běžném provozu s cestujícími.

Nový koncept tramvajových kol přináší zvýšení komfortu cestujících. Díky namontovaným listovým tlumičům BONASILENCE®D emituje tramvaj nižší hladiny hluku.

Dopravní podnik Ostrava společně s bohumínským výrobcem provede během provozování první osazené tramvaje rozsáhlá měření včetně analýzy hluku a vibrací v dalších vybraných lokalitách Ostravy.

Zdroj: Dépéóčko 3/2023

Image
Image
PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ V PORUBĚ

Při projektování a dostavbě tramvajové tratě v Porubě budou použity ty nejmodernější technologie. A to jak v rámci stavby samotného kolejiště, tak i při konstrukci a údržbě jednotlivých tramvajových vozů. Kombinace těchto moderních technických řešení pak výrazně sníží hluk i vibrace, které kolejová doprava způsobuje.

V rámci konkrétních příkladů protihlukových opatření můžeme zmínit podúrovňový soustruh na tramvajová kola v areálu DPO, vkládání pružných prvků do profilu tratě (tzv. rohože a bokovnice) nebo zatravněný tramvajový pás. Po dostavbě budou na porubské trati nasazeny nejmodernější tramvaje vybavené dvojnásobným odpružením každé nápravy a účinným systémem přimazávání kol při kontaktu s kolejnicí.

Časté dotazy

 

Dostavba tramvajové tratě na 7. a 8. porubském obvodě je spjata už se samotným vznikem městského obvodu v šedesátých letech minulého století. Konkrétní plán tramvajové dopravy, která by nahradila dopravní obsluhu tvořenou autobusovými linkami, však dosud nebyl bohužel realizován. Ani po více než 45 letech existence Poruby nemají její obyvatelé k dispozici přímé spojení tramvají s centrem města.

Je nejvyšší čas na dostavbu tramvajové tratě. Narůstající počet aut nadále zhoršuje dopravní situaci. Z pohledu hustoty obyvatel a poptávky po veřejné dopravě v této části Poruby je navíc využití tramvajové dopravy vysoce efektivní.

Městské aglomerace jako je Ostrava, ale i větší, investují do rozvoje tramvajových sítí. Tramvaje jsou velmi efektivním řešením mobility města (přepravy cestujících). Pro obsluhu sídlištních celků jsou z hlediska přepravní kapacity nejvhodnějším dopravním prostředkem veřejné dopravy. Jsou bezpečné a bezbariérové. Nabízejí udržitelný provoz, nečekají v kolonách a nevytvářejí je. Cestujícím poskytují vysoký komfort přepravy a přispívají k vyšší bezpečnosti silničního provozu.

Trasa povede od křižovatky ulic 17. listopadu a Opavská směrem k nákupnímu centru Duha a dále po ulici Průběžná až k obchodnímu centru Globus.

7. a 8. porubský obvod tak získá přímé napojení na páteřní tramvajovou síť včetně přímého spojení tramvají s centrem města.

Původní údaje nezbytné pro posouzení byly zastaralé, bylo tedy nutné je aktualizovat. Byl proveden nový biologický průzkum, aktualizovaly se dopravní modely a v neposlední řadě byly aktualizovány vstupní údaje, jako je například kvalita ovzduší v Ostravě.

Podle aktualizovaného záměru by například u Opavské mohlo vzniknout vícepodlažní parkoviště. Jeho případná realizace by měla pozitivní dopad na stávající zeleň v této lokalitě.

Další podněty pro úpravy projektové dokumentace ve prospěch obyvatel Poruby i životního prostředí vzejdou z posouzení vlivu dostavby tramvajové tratě na životní prostředí.

Úpravy vedení stávajících autobusových linek souvisejí s celkovou koncepcí rozvoje sítě veřejné dopravy v Ostravě.

Každý nový úsek tramvajové trati zároveň zvyšuje šanci, že se zlepší kvalita života lidí, kteří žijí nejen v dané lokalitě, ale i v úplně jiné části města.

Tramvajová doprava prokazatelně produkuje méně hluku než doprava autobusová.

Navíc současné moderní technologie dokáží na rozdíl od autobusů ještě více snížit hluk i vibrace způsobené tramvajovou dopravou na minimum.

Další podněty pro úpravy projektové dokumentace ve prospěch obyvatel Poruby i životního prostředí vzejdou z posouzení vlivu dostavby tramvajové tratě na životní prostředí.

Tramvajová doprava je páteřní sítí veřejné dopravy v Ostravě. Pro hustě osídlenou oblast je tramvaj mnohem vhodnější a efektivnější. Navíc má vetší potenciál pro preferenci před ostatními druhy dopravy. 7. a 8. porubský obvod tak získá přímé napojení na páteřní tramvajovou síť včetně přímého spojení tramvají s centrem města.

Do budoucna počítá Dopravní podnik Ostrava s využitím elektrobusů v rámci dopravní obsluhy uvnitř Poruby.

Dostavba tramvajové tratě v Porubě bude realizována v koridoru stávajících komunikací. Nová výsadba nahradí původní dřeviny všude tam, kde to bude nezbytné, a doplní celkový vzhled porubských ulic i nových zastávek tramvajové tratě.

Návrh nové výsadby bude zpracován na základě doporučení a expertízy specialistů, kteří se věnují rozvoji krajiny a urbanistiky.

Dostavba tramvajové tratě bude probíhat postupně a bude rozdělena do několika etap. Uzavírky ulic budou postupovat krok za krokem tak, aby co nejméně omezovaly provoz a dopravu. Tomu bude přizpůsoben i harmonogram a průběžný rozsah prací. O konkrétním časovém plánu výstavby bude investor stavby veřejnost včas informovat.
Bezesporu, protože jejich stávající stav vyžaduje modernizaci. Díky dostavbě tramvajové tratě může být jejich rekonstrukce provedena současně. Dojde tak ke vzájemnému skloubení výkopových prací, které se budou týkat jak samotné dostavby tramvajové tratě, tak i modernizace inženýrských sítí v Porubě.
Trolejové vedení pro tramvaje bude v maximální možné míře využívat společné zavěšení se sloupy veřejného osvětlení, které již dnes lemují budoucí tramvajovou trať.

Rozvoj automobilové dopravy má svá úskalí (hustota silniční dopravy, parkovací místa, emise, …), která je potřeba v předstihu řešit.

Městské aglomerace jako je Ostrava, ale i větší, investují do rozvoje tramvajových sítí. Proč? Je to jednoduché. Tramvaje jsou velmi efektivním řešením mobility města (přepravy cestujících). Jsou bezpečné a bezbariérové. Nabízejí udržitelný provoz, nečekají v kolonách a nevytvářejí je. Cestujícím poskytují vysoký komfort přepravy a přispívají k vyšší bezpečnosti silničního provozu.

Pozitivní. Obecně platí, že dostupnost páteřní tramvajové sítě městské dopravy, která umožňuje cestovat do centra města i jeho jiných částí bez přestupu, zvýší atraktivitu bytů v okolí nových tratí.

Každá příprava stavby kritické dopravní infrastruktury jako je tramvajová trať budí emoce a vyvolává veřejnou diskuzi. To je naprosto v pořádku.

Každý má právo na svůj názor, důležité je diskutovat k věci a hledat řešení.

Po krátkém období menšího komfortu přispěje nová tramvajová trať z dlouhodobého hlediska k lepší kvalitě života v 7. a 8. porubském obvodě.

Nenašli jste odpověď na vaši Otázku? Napište nám
Icon