Image

Bezplatně se přepravují

Kdo a co je osvobozeno od placení jízdného

Aktualizováno 14. září 2022

30. září 2022 končí bezplatné cestování válečných uprchlíků – občanů Ukrajiny ve spojích Dopravního podniku Ostrava. Od 1. října 2022 platí pro tuto skupinu cestujících v ostravské MHD standardní podmínky a běžné jízdné.

Bezplatně se přepravují

 • děti do dovršení 6 let (s cestujícím starším 10 let),
 • občané narození před 1. 1. 1946 s platným osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas) v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (zóna č. 1) včetně jednoho zavazadla a jednoho psa,
 • členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL) s „Průkazem o bezplatné přepravě v ODIS“ vydaného na základě tzv. „Osvědčení o účasti v národním odboji” dle zákona č. 255/1946 Sb.,
 • strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava (v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava),
 • policisté České republiky ve služebním stejnokroji na základě ustanovení § 42 odst. (6) Zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky v platném znění,
 • zaměstnanci Statutárního města Ostrava zařazeni do Magistrátu města Ostravy a Úřadů městských obvodů při výkonu jejich pracovní činnosti na základě čipových karet vydanými Magistrátem města Ostrava, případně městskými obvody (viz příloha č. 3 tarifu DPO s názvem “Jízdní doklady pro bezplatnou přepravu – průkazy ZTP, ZTP/P, průkaz státního dozoru, průkazy ČSBS a ČsOL, KPV a válečných veteránů, bezplatná přeprava zaměstnanců MMO a ÚMO“) a to v době od 8:00 do 16:00 hod. ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s. a v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava. Mimo tuto dobu se budou k čipové kartě prokazovat Potvrzením o pracovní pochůzce mimo časový interval 8:00 – 16:00, potvrzeným zaměstnavatelem,
 • držitelé průkazu ZTP vydaného v ČR,
 • držitelé průkazu ZTP/P vydaného v ČR (i s vozíkem pro invalidy) včetně průvodce a vodícího psa,
 • kočárek, resp. sáně s dítětem ve věku do 6 let (případně s více dětmi ve věku do 6 let),
 • zavazadlo do rozměru 30 x 40 x 60 cm, předmět tvaru válce do délky 150 cm a průměru 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5 x 80 x 100cm, taška na kolečkách do rozměru 30 x 40 x 60 cm, přičemž tyto hodnoty nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem,
 • zvířata ve schráně s nepropustným dnem do rozměru schrány 30 x 40 x 60 cm,
 • držitelé 24hodinové jízdenky, 3denní jízdenky, 7denní jízdenky a dlouhodobé časové jízdenky mohou přepravovat bezplatně jednoho psa a jedno zavazadlo v tarifních oblastech, pro které je jízdenka určena. V rámci 24 hodinové skupinové jízdenky a rozšířené platnosti 24hodinové obyčejné jízdenky a 3denní obyčejné jízdenky může každá osoba bezplatně přepravovat jedno zavazadlo a dále je možné v rámci těchto jízdenek bezplatně přepravovat pouze jednoho psa, resp. maximálně dva psy jednoho majitele,
 • jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg,
 • jeden pár lyží s holemi nebo snowboard v obalu (přeprava lyží a snowboardů bez obalu je zpoplatněna cenou za přepravu zavazadel),
 • jeden smuteční věnec,
 • cestující na linkách označených symbolem „Z“ doplněným číselným údajem,
 • tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazu ZTP a ZTP/P,
 • chodítka, resp. rolátory, které využívají občané v rámci své mobility (tzn. osoby, které z důvodu snížené mobility využívají tuto zdravotní pomůcku jako stabilní oporu k chůzi).
Ztráty a nálezy
Image

Apka MojeDPO

je nejlepší kámoš na cesty Ostravou i celým krajem

Více...
Icon