Pokud Vám automat na výdej jízdenek nevydal požadované jízdenky ani nevrátil vhozené mince, vyplňte prosím následující formulář. Po prošetření Vaší reklamace Vám, v případě její oprávněnosti, bude uhrazena finanční škoda vzniklá vinou poruchy automatu formou finanční částky poukázané na Váš účet nebo formou jízdenek MHD v hodnotě vzniklé škody zaslaných na adresu, kterou uvedete.

Informace o zpracování osobních údajů

(! - povinné údaje)

Prosím vypište své jméno.
Prosím vypište své příjmení.
Prosím vypište ulici a číslo popisné svého bydliště.
Prosím vypište obec.
Prosím vypište poštovní směrovací číslo.
Telefonní číslo.
Prosím vypište svou e-mailovou adresu.
Prosím vyberte z kalendáře datum kdy došlo k závadě.
Prosím vypište čas kdy došlo k závadě.
Prosím vyberte umístění porouchaného automatu.
Prosím vypište finanční škodu, za nevydané jízdenky
Popište závadu.
Prosím vyberte způsob úhrady škody za nevydané jízdenky.
Prosím vyberte požadovaný druh jízdenky.
Číslo účtu:
Prosím vypište číslo účtu.
Prosím vypište kód banky.
Neplatný vstup