Výluky

Colors: Orange Color

Od pondělí 1. dubna 2019 (00:00 h) do soboty 31. srpna 2019 (24:00 h), z důvodu opravy horkovodu na nábřeží Svazu protifašistických bojovníku v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 37 a 40. Zastávka Nábřeží (směr Dělnická / Oblouk) nebude dočasně obsluhována.

PRODLOUŽENO z důvodu pokračujících prací až do soboty 29. června 2019 (24:00 h)!

Od pondělí 25. března 2019 (00:00 h) do soboty 25. května 2019 (24:00 h), z důvodu konání I. etapy plánované opravy kominukace na ul. Opavské v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 46. Zastávky Věžičky a Poruba vozovna (obě ve směru Družební) nebudou linkou č. 46 dočasně obsluhovány.

PRODLOUŽENO z důvodu pokračujících prací až do konce června 2019!

Od pátku 4. května 2018 (00:00 h) do dubna 2019 (předpokládaný termín ukončení), z důvodu II. etapy rekonstrukce estakády Bazaly, dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 106, 108, 109, 111, 112 a 113 a úpravě jízdních řádů všech trolejbusových linek.