Představenstvo

Ing. Daniel Morys, MBA

Ing. Daniel Morys, MBA

předseda představenstva

Ing. Roman Šula, MBA

Ing. Roman Šula, MBA

místopředseda představenstva

Ing. Martin Chovanec

Ing. Martin Chovanec

člen představenstva

Ing. Aleš Hladký

Ing. Aleš Hladký

člen představenstva

Bc. Michal Otava

Bc. Michal Otava

člen představenstva

Dozorčí rada

Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
předseda dozorčí rady
člen Zastupitelstva města Ostravy

Ing. František Vaštík
místopředseda dozorčí rady

Ing. Kamil Bednář
člen dozorčí rady
člen Zastupitelstva města Ostravy

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.
člen dozorčí rady
člen Zastupitelstva města Ostravy

Ivo Protivínský
člen dozorčí rady

JUDr. Lukáš Semerák
člen dozorčí rady
člen Rady a Zastupitelstva města Ostravy

Ing. Bohdan Trojak
člen dozorčí rady
člen Zastupitelstva města Ostravy