Představenstvo

 
 

Představenstvo společnosti

 
 

ING. DANIEL MORYS, MBA předseda
představenstva

 
 

ING. ROMAN ŠULA, MBA
místopředseda představenstva

 
 

ING. MARTIN CHOVANEC
člen představenstva

 
 

ING. ALEŠ HLADKÝ
člen představenstva

Dozorčí rada

JUDr. Lukáš Semerák
předseda dozorčí rady

Ing. Vladimír Cigánek
místopředseda dozorčí rady

Ing. Radek Filipczyk
člen dozorčí rady

Ing. Tomáš Holáň
člen dozorčí rady

Martin Chleboun
člen dozorčí rady

Mgr. Jiří Klega
člen dozorčí rady

Peter Ochman
člen dozorčí rady

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA.
člen dozorčí rady

Ivo Protivínský
člen dozorčí rady

Výbor pro audit

Ing. Alena Čechová
předsedkyně výboru pro audit

Ing. Břetislav Riger
člen výboru pro audit

Ing. Renáta Cindlerová
členka výboru audit