Představenstvo

 
 

Představenstvo společnosti

 
 

ING. DANIEL MORYS MBA předseda
představenstva

 
 

ING. MICHAL OTAVA
místopředseda představenstva

 
 

ING. MARTIN CHOVANEC
člen představenstva

 
 

ING. ALEŠ HLADKÝ
člen představenstva

 
 

ING. ROMAN ŠULA, MBA
člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
předsedkyně dozorčí rady

Ing. Vladimír Cigánek
místopředseda dozorčí rady
člen Zastupitelstva města Ostravy

Peter Ochman
člen dozorčí rady

Mgr. Jiří Klega
člen dozorčí rady

Martin Chleboun
člen dozorčí rady

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA.
člen dozorčí rady

Ivo Protivínský
člen dozorčí rady

Ing. František Vaštík
člen dozorčí rady

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
členka dozorčí rady
členka Zastupitelstva města Ostravy

Výbor pro audit

Ing. Alena Čechová
předsedkyně výboru pro audit

Ing. Karel Malík
člen výboru pro audit

Ing. Renáta Cindlerová
členka výboru audit