Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Historie MHD v Ostravě

Úvodem

Městská hromadná doprava je nedílnou součástí života každého moderního města. Její vývoj je vždy úzce svázán s hospodářským a politickým vývojem celého regionu. Nejinak tomu bylo a je i na Ostravsku. Také zde se střídala poklidná údobí s méně klidnými, což se samozřejmě projevilo i v dopravě. Historii MHD na Ostravsku lze rámcově rozdělit do těchto období:

Jste zde: O nás Historie