V letošním roce uplyne 120 let od doby, kdy se v ulicích tehdy ještě samostatných obcí Moravské Ostravy, Přívozu, Vítkovic a Mariánských Hor objevil nový dopravní prostředek – elektrická tramvaj. Jak psal tehdejší tisk, poprvé se tak stalo ve středu 6. března 1901 odpoledne, kdy vyjel z remízy na zkušební jízdu nově dokončený elektrický tramvajový vůz. Po provedených technicko-policejních zkouškách vlastní elektrizace dráhy a prvních sedmi motorových vozů byl v pátek 5. dubna 1901 slavnostně zahájen elektrický provoz mezi nádražím Mor. Ostrava město a Přívozem. Na zbývajících tratích Mor. Ostrava – Vítkovice, Mor. Ostrava – Hulváky a na odbočce k Říšskému mostu (dnešní most Miloše Sýkory) se elektrické tramvaje rozjely až po zařazení do provozu dalších motorových vozů dne 1. května 1901. Od toho dne elektrické tramvaje plně nahradily v osobní dopravě parní lokomotivy provozované v Ostravě již od roku 1894. „Pára“ však z ostravských ulic nezmizela úplně, neboť v nákladní dopravě se používala až do roku 1922.

Zásadním impulzem pro elektrizaci Moravsko-ostravských místních drah bylo zejména uvedení do provozu městské elektrárny v roce 1897, stále zvyšující se dopravní výkony a trvale rostoucí náklady na parní provoz. Přípravné práce byly zahájeny ještě v roce 1899 a provedení celé elektrizace objednala Brněnská společnost místních drah provozující ostravské tratě u Rakouských Schuckertových závodů se sídlem ve Vídni. Dodávka se však potýkala s problémy a zahájení provozu tak bylo několikrát odloženo. Provoz zprvu zajišťovalo 15 motorových vozů vyrobených haličskou vagónkou a strojírnou v Sanoku (dnes firma Autosan) a 16 vlečných vozů upravených z bývalých osobních vozů parní tramvaje pocházejících z továren ve Štýrském Hradci a na Smíchově. Koncem roku 1901 byl ještě vozový park rozšířen o další dva motorové vozy dodané vagónkou ze Štýrského Hradce. Posléze, v roce 1907, byly otevřeny ještě další tratě, a to do Svinova a z Vítkovic do Mariánských Hor. Další rozvoj tramvajové dopravy probíhal až za první republiky, ale hlavně v období rozvoje Ostravska po druhé světové válce.

Před 120 lety se Ostrava zařadila mezi vybraná sídla, která se mohla pochlubit tímto moderním městotvorným dopravním prostředkem. Přejme proto ostravským tramvajím do dalších let existence trvalý rozvoj, a to zejména v oblasti vozového parku, nových technologií, technického zázemí a modernizace stávajících a výstavby nových tramvajových tratí.

Místní nádraží Mor. Ostrava město ...

Foto 1 – Místní nádraží Mor. Ostrava město se nacházelo v dnešní křižovatce ulic Nádražní a 28. října. Snímek pochází z prvních let provozu elektrických tramvají.

Konečná stanice místní dráhy ve Vítkovicích ...

Foto 2 – Konečná stanice místní dráhy ve Vítkovicích na dnešní ulici 1. máje v blízkosti závodního hotelu krátce po zahájení elektrického provozu.

Přes Masarykovo náměstí ...

Foto 3 – Přes Masarykovo náměstí (tehdy Hlavní náměstí) v Moravské Ostravě vedla krátká odbočka z místního nádraží k Říšskému mostu (most Miloše Sýkory).

Motorový vůz typu Sanok ...

Foto 4 – Motorový vůz typu „Sanok“ jedoucí z Přívozu do Vítkovic zastavil v zastávce Plynárna (nyní Křižíkova) situované před školou na Nádražní ulici v Mor. Ostravě.

Autor článku: Jiří Boháček