Dopravní podnik Ostrava každoročně organizuje společně s Kroužkem přátel MHD jízdy historických vozidel pro širokou veřejnost. Podrobnější informace před každou akcí budou zveřejněny na webu dopravního podniku a na letácích ve vozidlech.

Nabízíme také pronájem vybraných historických vozidel pro různé skupinové akce (např. okružní jízdy Ostravou, výlet do údolí Porubky). Využijte naší nabídky a nechte se svézt dřevěnou tramvají nebo starým autobusem. Bližší informace - příležitostná doprava.

Termíny historických jízd, včetně tras, jsou předběžné a mohou se změnit.

 

2023-04-15

Vyhlídkové jízdy k Dolu Michal

Jízdy historickými trolejbusy k Dolu Michal ke Dni památek a sídel

Podrobněji...

2023-05-20

Ostravská muzejní noc

Jízdy a výstava vozidel s doprovodným programem v areálu dílen Martinov

Podrobněji...

2023-06-24

Vyhlídkové jízdy údolím Porubky

Jízdy historickými tramvajemi do Kyjovic

Podrobněji...

2023-07-15

Prázdninové jízdy

Jízdy historickými autobusy a trolejbusy k ZOO

2023-07-29

Prázdninové jízdy

Jízdy historickými autobusy a trolejbusy k ZOO

2023-08-12

Historická vozidla v depozitáři

Komentované prohlídky depozitáře historických vozidel v Martinově

2023-08-26

Prázdninové jízdy

Jízdy historickými autobusy a trolejbusy k ZOO

2023-09-02

Den ostravských dopraváků

Hudební vystoupení, výstava vozidel a techniky, dynamické ukázky, vyhlídkové jízdy, atrakce pro děti i dospělé v areálu dílen Martinov

2023-09-09

Jízdy stoletou tramvají ve službách ostravských dětí

Projížďky historickou tramvají Barborka v trase Zábřeh – Kino Luna (na ul. Svornosti) a zpět

2023-09-30

Výročí ukončení provozu úzkorozchodných tramvají

Komentovaná vycházka po trasách úzkorozchodných tramvají

2023-12-02

Mikulášské jízdy

Okružní jízdy historickou tramvají Hrabůvkou s čertem a Mikulášem

2023-12-10

Adventní jízdy

Projížďky historickou tramvají Barborka v trase Hlavní nádraží – Hranečník a zpět

2023-12-17

Adventní jízdy

Projížďky historickou tramvají Barborka v trase Hlavní nádraží – Hranečník a zpět

Kroužek přátel MHD Ostrava