Pro zvyšování kvality přivítáme Vaše podněty k MHD zajišťované Dopravním podnikem Ostrava a.s. podnětem rozumíme návrh na zlepšení nebo upozornění na nedostatky v naší činnosti a službách.

Informace o zpracování osobních údajů

Prosím vyberte téma stížnosti.
Prosím vypište svou stížnost.
Pardon, pouze soubor ve formátu PNG nebo JPG, o max. velikosti 5MB.
Prosím vypište své jméno.
Prosím vypište své příjmení.
Prosím vypište poštovní směrovací číslo.
Telefonní číslo.
Prosím vypište svou e-mailovou adresu.
Datum je nutné vyplnit
Prosím zadejte čas kdy došlo k události/závadě ve tvaru hh:mm.
Prosím vypište číslo linky.
Prosím vypište název zastávky.
Vypište směr odjezdu.
Prosím vypište místo, ve kterém došlo k události.
Prosím vypište číslo revizora, pokud číslo neznáte, nechte políčko prázdné.
Prosím vypište evidenční číslo vozu.
Prosím vypište číslo jednací.
Odesláním formuláře potvrzujete seznámení s informací o zpracování osobních údajů