Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Vozový park

Tramvaje Inekon 2001 TRIO - provozovna Tramvaje Ostrava

Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu 284 autobusy, 257 tramvajemi a 57 trolejbusy. Z celkového počtu je 421 nízkopodlažních: 253 autobusů, 111 tramvají a 57 trolejbusů. Servis vozidel zajišťují dvě autobusové (Autobusy Hranečník, Autobusy Poruba), dvě tramvajové (Tramvaje Ostrava, Tramvaje Poruba) a jedna trolejbusová vozovna (Trolejbusy Ostrava).

(počty vozidel z března 2018)

Jste zde: O nás Vozový park