Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Vozový park

Tramvaje Inekon 2001 TRIO - provozovna Tramvaje Ostrava

Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu 286 autobusy, 260 tramvajemi a 65 trolejbusy. Z celkového počtu je 423 nízkopodlažních: 252 autobusů, 113 tramvají a 58 trolejbusů. Servis vozidel zajišťují dvě autobusové (Autobusy Hranečník, Autobusy Poruba), dvě tramvajové (Tramvaje Ostrava, Tramvaje Poruba) a jedna trolejbusová vozovna (Trolejbusy Ostrava).

(počty vozidel k 31. prosinci 2017)

Jste zde: O nás Vozový park