Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu v Ostravě. Zakladatelem společnosti, která je současným představitelem stotřicetileté tradice veřejné dopravy v našem regionu, je statutární město Ostrava.

Poslání (mise):

Jsme a budeme společností, která se orientuje na potřeby našich zákazníků. Cestující a splňování jejich přepravních potřeb jsou důvodem naší existence.

Vize:

Chceme být nejmodernějším městským dopravním podnikem v zemi.

Principy, kterými se řídíme:

 • Vztah k zákazníkům
  plnění potřeb zákazníků (cestujících), otevřená komunikace a měření jejich spokojenosti
 • Vztah ke společnosti
  efektivita, pokročilé plánování, zavádění nejmodernějších technologií
 • Vztah k zaměstnancům
  motivace a péče o stávající zaměstnance, nábor a obnova kvalitními zaměstnanci, vytváření vhodného pracovního prostředí, ochrana zdraví, otevřená a přátelská komunikace
 • Vztah k partnerům a dodavatelům
  budování vzájemně výhodných vztahů
 • Vztah k životnímu prostředí
  maximální ekologizace a minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí