Informační příručky

Kreditní jízdenka a jízdenkomat

Platí od 1. 1. 2021

Příručka

Cestujeme s Kreditní jízdenkou

Platí od 1. 1. 2021

Příručka

Cestujeme s bezkontaktní platební kartou

Platí od 1. 1. 2021

Příručka

Cestujeme s elektronickou peněženkou

Platí od 1. 1. 2021

Příručka

Historická vozidla

Dopravního podniku Ostrava a.s.

2016

Příručka

Historical Vehicles

of the Dopravní podnik Ostrava a.s.

2016

Manual