Kamery ve vozidlech MHD

V dopravních prostředcích Dopravního podniku Ostrava a.s. označených příslušným piktogramem je nainstalován kamerový systém se záznamem. Kamerový systém přispívá k zajištění bezpečnosti cestujících i pracovníků dopravního podniku, k ochraně jejich života a zdraví, k ochraně majetku cestujících a majetku společnosti. Běžná doba uchování záznamu je maximálně 5 dnů. Poté dochází k automatickému přemazání novým záznamem.

Kamery v objektech a areálech

V objektech a areálech Dopravního podniku Ostrava a.s. označených příslušným piktogramem je nainstalován kamerový systém se záznamem. Kamerový systém přispívá k zajištění bezpečnosti zaměstnanců i návštěvníků dopravního podniku, k ochraně jejich života a zdraví a k ochraně majetku zaměstnanců i společnosti. Kamery nejsou určeny k monitorování pracovní činnosti zaměstnanců, jejich docházky, výkonnosti či bezdůvodné kontrole jejich chování. Běžná doba uchování záznamu je maximálně 7 dnů. Poté dochází k automatickému přemazání novým záznamem.

Vozy, objekty a areály, kde je instalován kamerový systém se záznamem, jsou označeny piktogramy.

 

Správce kamerového systému

Správcem osobních údajů získaných při provozování kamerového systému je Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Dopravní podnik Ostrava a.s. nakládá s údaji zachycenými na kamerových záznamech v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Archivace dat

Data zachycená kamerovým systémem ve vozidlech jsou archivována na nezbytně nutnou dobu, a to pouze v případech, kdy:

  • dojde k porušení zákona,
  • dojde k páchání trestné činnosti (včetně přestupků),
  • dojde k mimořádné události nebo bezpečnostnímu incidentu,
  • na žádost Police ČR nebo správního orgánu.

Podrobnější informace o kamerovém systému

  • Podrobnější informace o zpracování osobních údajů můžete získat zde.
  • Podrobnější informace o kamerových systémech můžete získat, pokud nás budete kontaktovat zde.