Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Historická vozidla

Logo KPMHD

Počátky podnikové sbírky historických vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s. sahají do konce 70. let minulého století. Jako první byl zachován historický tramvajový vůz evidenčního čísla 25. Od té doby se podniková sbírka historických vozidel neustále rozrůstá. Dnes představuje na tři desítky provozuschopných vozidel a další na renovaci nebo zachování čekají. V kolekci jsou nejpočetněji zastoupeny tramvaje, včetně služebních vozidel, ale nechybí ani trolejbusy a autobusy. S historickými vozidly Dopravního podniku Ostrava a.s. se můžete setkat několikrát ročně při zvláštních vyhlídkových jízdách, např. na romantické jednokolejné trati údolím Porubky, v centru Ostravy nebo na jižních sídlištích. Historické trolejbusy znají návštěvníci muzejní expozice Dolu Michal v Michálkovicích nebo zoologické zahrady. Historická vozidla Dopravního podniku Ostrava a.s. bývají rovněž pronajímána k mimořádným jízdám, jako jsou prezentace, svatby a podobně.

Příručka HISTORICKÁ VOZIDLA ke stažení (soubor PDF)

TRAMVAJOVÝ MOTOROVÝ VŮZ ČÍSLO 21

Barborka

"Barborka"

Pro Ostravany je symbolem staré dřevěné tramvaje. Vznikla v roce 1965 úpravou motorového vozu ev. č. 21 vyrobeného v dílnách Moravsko-ostravské místní dráhy v roce 1922 po vyřazení z osobní dopravy v roce 1964.

Podrobněji ...

 

TRAMVAJOVÝ MOTOROVÝ VŮZ ČÍSLO 25 + vlečný vůz č. 69

vysoký motor, kroužkáč a bajvuz

"vysoký motor, kroužkáč + bajvuz"

Tato nejstarší souprava podnikového muzea reprezentuje ve sbírce historických vozidel meziválečné období ostravských "lokalek". Motorový vůz vyrobila vagónka v Kopřivnici v roce 1919, vlečný vůz byl přestavěn z původního osobního vozu parní tramvaje v roce 1921.

Podrobněji ...

 

TRAMVAJOVÝ MOTOROVÝ VŮZ ČÍSLO 50 + vlečný vůz č. 219

brňák

"brňák"

Motorový vůz byl vyroben v roce 1948 a vlečný vůz v roce 1951. Z osobní dopravy byl nejprve vyřazen motorový vůz v roce 1982 po zastavení provozu do Hlučína a vlečný vůz v roce 1986, kdy jel naposledy na lince č. 5.

Podrobněji ...

 

TRAMVAJOVÝ MOTOROVÝ VŮZ ČÍSLO 94 + vlečný vůz č. 269

komárek

"komárek"

Souprava vítkovického "komárka" tvořená motorovým vozem ev. č. 94 (vyrobeným v roce 1949) a vlečným vozem ev. č. 269 (vyrobeným v roce 1953) odpovídá provoznímu stavu z druhé poloviny 60. let.

Podrobněji ...

 

TRAMVAJOVÝ MOTOROVÝ VŮZ T 1 ČÍSLO 528

žehlička

"žehlička"

Tramvajový vůz typu T1 ev. č. 528, vyrobený v roce 1957, známý v Ostravě pod přezdívkou "žehlička", je nejstarším představitelem unifikované řady vozidel vycházející z moderní koncepce poválečných tramvají ČKD.

Podrobněji ...

 

ČTYŘNÁPRAVOVÝ TRAMVAJOVÝ MOTOROVÝ VŮZ T 2 ČÍSLO 681

té dvojka

"té dvojka"

Poválečné období rozsáhlé modernizace ostravské tramvajové dopravy reprezentuje tramvajový vůz typu T2 ev. č. 681 z roku 1961. Vůz byl vyřazen v únoru 1998 a v roce 2000 prošel důkladnou dílenskou opravou.

Podrobněji ...

 

ČTYŘNÁPRAVOVÝ TRAMVAJOVÝ MOTOROVÝ VŮZ T3 ČÍSLO 752

té trojka

"té trojka"

Legendární "té trojka" byla pokračováním typové řady tramvají koncepce PCC vyráběných ve smíchovské Tatře. Tramvajový vůz ev. č. 752 byl zařazen do provozu vroce 1970.

Podrobněji ...

 

NÁKLADNÍ MOTOROVÝ VŮZ ČÍSLO 106

stovka

"stovka"

Nákladní motorový vůz ev. č. 106 byl vyroben v dílnách ostravského dopravního podniku v roce 1951 a do zrušení nákladní dopravy DPMO v roce 1972 dopravoval nákladní vagóny na vlečky připojené k síti ostravské tramvaje. Ve sbírce historických vozidel je zachován ve stavu z přelomu 50. a 60. let.

Podrobněji ...

 

SLUŽEBNÍ MOTOROVÝ VŮZ ČÍSLO 24

věžka, gerist

"věžka, gerist"

Vznikl v roce 1965 úpravou původního vozu dodaného Kopřivnickou vozovkou v roce 1919 na pracovní pro údržbu a opravy trakčního vedení. V roce 2001 se vůz podrobil důkladné opravě, při které mu byl navrácen původní vzhled z konce 60. let.

Podrobněji ...

 

DVOUNÁPRAVOVÝ TRAMVAJOVÝ MOTOROVÝ VŮZ ČÍSLO 35

vysoký motor, bibisák

"vysoký motor, bibisák"

Byl vyroben v dílnách na Křivé ulici v roce 1932. V roce 1965 byl vyřazen z osobní dopravy a posléze došlo k jeho úpravě na tlačné vozidlo k rotačnímu odmetači sněhu. V roce 1988 byl přečíslován jako služební na ev. č. 8035.

Podrobněji ...

 

DVOUNÁPRAVOVÝ PRACOVNÍ MOTOROVÝ VŮZ ČÍSLO 2

pluh

"pluh"

K osobní dopravě sloužil od roku 1925. Z ní byl v roce 1968 vyřazen a rekonstruován jako pracovní k rotačnímu odmetači sněhu RSP-1.

Podrobněji ...

 

ČTYŘNÁPRAVOVÝ ROTAČNÍ ODMETAČ SNĚHU RSP-1 ČÍSLO 8602

čert

"čert"

Zařazen do používání v prosinci 1964. Mechanismus byl vlečen pracovním motorovým vozem ev. č. 15, na jehož čele byla radlice pro odstraňování větší vrstvy sněhu. Později byla konstrukce přehodnocena a zařízení bylo sunuto a zároveň ovládáno z přední plošiny pracovního motorového vozu.

Podrobněji ...

 

TROLEJBUS ŠKODA 8 Tr ČÍSLO 29 + přívěs KAROSA B 40 č. 141

osmička + vlečka

"osmička + vlečka"

Trolejbusy typu Škoda 8 Tr byly v Ostravě provozovány v letech 1958 až 1982. Vůz ev. č. 29 byl vyroben v roce 1958 a do sbírky muzejních vozidel DP Ostrava byl zařazen po důkladné rekonstrukci v roce 1997. Dvounápravový přívěs KAROSA B 40 č. 141 ve sbírce reprezentuje typ autobusového a trolejbusového přívěsu provozovaného v Ostravě.

Podrobněji ...

 

TROLEJBUS ŠKODA 9 Tr H ČÍSLO 82

devítka

"devítka"

Tyto trolejbusy byly dosud nejpočetněji zastoupeným typem v Ostravě. V letech 1963 až 1997 se jich vystřídalo v ostravských ulicích 75. Historický vůz exportního provedení Š9TrH23 ev. č. 82 byl vyroben v roce 1977. Ostravským cestujícím přestal sloužit v roce 1988.

Podrobněji ...

 

TŘÍNÁPRAVOVÝ TROLEJBUS TATRA T400/IIIA ČÍSLO 26

tatrovka

"tatrovka"

Dvacítka trolejbusů Tatra T400/IIIA stála u počátečního rozvoje trolejbusové dopravy v Ostravě. Tento vůz vyrobený v roce 1954 původně nejezdil v Ostravě, ale je shodný s vozidly provozovanými v našem městě. V roce 2003 byl již jako vrak převezen z Prahy do Ostravy, kde v letech 2007 až 2009 proběhla jeho náročná renovace v trolejbusové vozovně dopravního podniku.

Podrobněji ...

 

DVOUNÁPRAVOVÝ TROLEJBUS ŠKODA 14 Tr ČÍSLO 3229

čtrnáctka

"čtrnáctka"

Dopravní podnik Ostrava pořídil první dva trolejbusy tohoto typu v roce 1984. Trolejbus ev. č. 3129 byl zařazen do provozu v roce 1985, v roce 1988 došlo k jeho přečíslování na ev. č. 3229. Provozován byl až do roku 2007.

Podrobněji ...

 

DVOUNÁPRAVOVÝ TROLEJBUS ŠKODA 17 Tr ČÍSLO 3902

sedmnáctka

"sedmnáctka"

V roce 1992 Dopravní podnik města Ostravy, s.p. projekčně připravil, a poté ve vlastních dílnách realizoval, zprovoznění trolejbusů typu 17 Tr repasí a modernizací karosérie a zástavbou standardní škodovácké trakční výzbroje 14 Tr. Ve sbírce historických vozidel ostravského dopravního podniku je zachován v provozuschopném stavu.

Podrobněji ...

 

AUTOBUS ŠKODA 706 RTO ČÍSLO 247 + přívěs JELZ PO 1-E

erťák + jelčák

"erťák + jelčák"

Patří k nejstarším zástupcům historické sbírky autobusů provozovaných v Ostravě. Autobus ŠKODA 706 RTO ev. č. 247 byl vyroben v roce 1966 a jezdil v pravidelném provozu do roku 1984. Přívěs JELZ PO 1-E ev. č. 1227 byl vyroben v roce 1974. Ve sbírce reprezentuje typ autobusového přívěsu provozovaného v Ostravě.

Podrobněji ...

 

AUTOBUS KAROSA ŠM 11 ČÍSLO 5842

ešemka

"ešemka"

Autobusy Karosa ŠM 11 představovaly v ostravské MHD rozmach a zásadní modernizaci vozidel autobusové dopravy. V letech 1967 až 1990 se vystřídalo v ostravských ulicích celkem 441 "ešemek". Z poslední dodávky z roku 1982 pochází muzejně zachovaný vůz ev. č. 5842, který byl z pravidelného provozu vyřazen v roce 1990.

Podrobněji ...

 

AUTOBUS KAROSA B 731 ČÍSLO 6160

dodoš

"dodoš"

Autobusy Karosa B 731 patří do typové řady 700, která byla do Ostravy jako dosud nejpočetnější, dodávána v letech 1981 až 1996. Zachovaný vůz ev. č. 6160 je městského třídveřového provedení s automatickou převodovkou a pochází z roku 1986.

Podrobněji ...

 

AUTOBUS IKARUS 280 ČÍSLO 4070

ikarus, čabajka

"ikarus, čabajka"

Autobusy Ikarus 280 maďarské výroby byly v ostravské MHD v provozu v letech 1977 až 2000, kdy na frekventovaných linkách nahradily soupravy autobusů s přívěsy. V ostravských ulicích se vystřídalo celkem 102 těchto vozidel. Zachovaný vůz ev. č. 4070 pro MHD méně typického linkového provedení pochází z roku 1988.

Podrobněji ...

 

AUTOBUS RENAULT CITYBUS č. 7008

renolt

"renolt"

Autobus Renault Citybus ev. č. 7008 byl vyroben v roce 1998, a je zástupcem prvních nízkopodlažních autobusů v Ostravě, kterých bylo v letech 1996 až 1999 zakoupeno celkem 13 ks. Z přepravy cestujících byl deponovaný vůz vyřazen v posledním provozním stavu dne 13. prosince 2013, a od ledna 2014 je součástí sbírky historických vozidel.

Podrobněji ...

 

AUTOBUS SOLARIS URBINO 15 č. 7601

urbíno patnáctka

"urbíno patnáctka"

Autobus Solaris Urbino 15 ev. č. 7601 byl pořízen v roce 2000 jako první z dlouhé řady vozidel dodávaných polským producentem. V Ostravě jsou Solarisy provozovány v různých délkových a typových modifikacích. Naposledy přepravoval deponovaný vůz cestující v řádném provozu dne 7. listopadu 2013 na autobusové lince č. 48. Od března 2016 je součástí sbírky historických vozidel.

 

POJÍZDNÁ POHYBLIVÁ PRACOVNÍ PLOŠINA ŠKODA 706 RTH ČÍSLO 9237

věžka

"věžka"

K provozu tramvajových a trolejbusových tratí patří neodmyslitelně i činnosti související se stavbou, údržbou a opravami trolejového vedení. K tomu účelu jsou používána upravená silniční vozidla, tzv. pojízdné pohyblivé pracovní plošiny, nazývané "věžky". Pracovní plošina ev. č. 9237 byla zařazena do provozu v roce 1982. V roce 2005 byla převedena do sbírky historických vozidel a nachází se v posledním provozním stavu.

Podrobněji ...

 

AUTOBUS PRAGA RND č. 28/2

pragovka, erena

"pragovka, erena"

Autobusy Praga RN s benzínovým motorem, resp. RND s dieselovým motorem, karosované v letech 1933 až 1955 na osvědčeném pragováckém podvozku v počtu přibližně 3 700 kusů, byly ve své době nejrozšířenějším typem v Československu. Benzínová varianta typu RN disponovala šestiválcovým zážehovým motorem, o rok později byla na trh uvedena varianta RND s čtyřválcovým vznětovým motorem. Pragy RND (typové označení představuje zkratku prvních písmen odvozených z „Rychlý“, „Nákladní“ a „Diesel“) se udržely ve výrobě až do poloviny padesátých let.

Podrobněji ...

 

VÝZNAMNÁ DATA V HISTORII MHD

1894 – zahájení MHD v Ostravě
1901 – zavedení elektrifikace tramvajových tratí
1930 – zahájení provozu pravidelné autobusové dopravy
1949 – sloučení dopravců a vznik Dopravních podniků města Ostravy
1952 – zahájení provozu trolejbusové dopravy
1996 – provozování MHD převzal Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. každoročně organizuje společně s Kroužkem přátel MHD jízdy historických vozidel pro veřejnost. Informace o termínech jízd historickými vozidly jsou uváděny na letácích ve vozidlech MHD, denním tisku nebo na www.dpo.cz.

Také nabízíme pronájem některých historických vozidel pro různé skupinové akce. Využijte naší nabídky a nechte se svézt historickým vozidlem dopravního podniku.

Bližší informace na e-mailu: tadeqs.pryszcz@dpo.cz nebo telefonicky na čísle 59 740 2751.

Jste zde: O nás Historie Historická vozidla