"čtrnáctka"

čtrnáctka

Ze série vozů čísel 3125 a 3134
(typově shodné vozy pozdějších čísel 3217 až 3261)
Rok výroby 1985
Zařazen do provozu 16. 3. 1985
Vyřazen z provozu 1. 7. 2007

Výrobce:
Škoda, o.p., závod Ostrov nad Ohří
Výrobní číslo: 9230

Délka vozu 11 300 mm
Šířka vozu 2 500 mm
Výška vozu 3 410 mm
Rozvor náprav 5 420 mm
Hmotnost prázdného vozu 10 000 kg
Počet míst k sezení/stání 29/51
Typ trakčního motoru AL 2943rN
Výkon motoru (hodinový) 110 kW

Škoda 14 Tr v roce 1995

V sedmdesátých letech řešil výrobce trolejbusů Škoda Ostrov náhradu stárnoucího typu 9 Tr. Výsledkem byl nový a v řadě ohledů pokrokový typ 14 Tr, jehož první dva prototypy byly vyrobeny v letech 1972 a 1974. Poté ale došlo v souvislosti s nevyjasněnou koncepcí výroby trolejbusů v Československu k přerušení vývoje nového typu. Až v roce 1980 vyjíždějí z bran škodovky další prototypy a po nich v následujícím roce první sériové trolejbusy nového typu, který byl vyráběn až do roku 2004. V různých modifikacích byly "čtrnáctky" dodávány kromě Československa zejména do Sovětského svazu (a později jeho nástupnických států), ale i Bulharské lidové republiky a Německé demokratické republiky. Celkem 297 vozů odvozeného typu našlo uplatnění v amerických městech San Francisco a Dayton. V menším počtu byl vyráběn i odvozený třínápravový článkový vůz 15 Tr, tohoto typu byl i poslední trolejbus vyrobený ve Škodě Ostrov v roce 2004, kdy zde byla výroba trolejbusů po pětačtyřiceti letech zastavena.

Trolejbus Škoda 14 Tr

Dopravní podnik města Ostravy pořídil první dva trolejbusy nového typu poměrně pozdě, až v roce 1984. V dalších letech jejich počet stoupal na 45, když bylo kromě nových vozidel (včetně exportního provedení SNS, určeného pro Společenství nezávislých států) v roce 1995 zakoupeno i šest ojetých trolejbusů z německé Postupimi. Po přečíslení pak tvořily "čtrnáctky" souvislou číselnou řadu 3217 až 3261. Stejně jako ostatní vozidla ostravské městské hromadné dopravy se i trolejbusy 14 Tr postupně podrobovaly různým úpravám a modernizacím. Nejvýrazněji je to patrné u posledních třinácti "čtrnáctek" čísel 3249 až 3261, u kterých došlo v letech 2001 až 2005 kromě modernizace interiéru rovněž k úpravě čelních partií karoserie a dosazení maticových panelů linkových orientací.

S dodávkami nových nízkopodlažních trolejbusů jsou od roku 2000 "čtrnáctky" postupně vyřazovány, v letech 2001 až 2004 bylo 16 z nich prodáno do kazašské Almaty a litevského Vilniusu. I přes postupné vyřazování se pořád jedná o v současné době v Ostravě nejpočetněji zastoupený typ trolejbusu.

Trolejbus Škoda 14 Tr je dvounápravové vozidlo se samonosnou třídveřovou bohatě prosklenou karoserií, vzduchovým vypružením, sériovým trakčním motorem a hospodárnou tyristorovou pulsní regulací.

V ostravské sbírce historických vozidel městské hromadné dopravy je zachován trolejbus Škoda 14 Tr čísla 3229 (původně do roku 1988 číslo 3129) staršího výrobního provedení. Vůz je provozuschopný, dokumentující stav před vyřazením z provozu, včetně všech úprav a modernizací.

[Text, fotografie a nákresy jsou převzaty z publikace "Katalog historických vozidel".]

Kroužek přátel MHD Ostrava