Za jízdenky můžete platit po snadné registraci dvěma způsoby:

  1. platební kartou spárovanou s aplikací SEJF (v nabídce nastavení),
  2. pomocí m-platby (DCB) – jedná se o způsob placení prostřednictvím měsíčního vyúčtování služeb mobilních operátorů O2, T-Mobile, Vodafone,

Jízdenky

Ceny jízdenek jsou včetně DPH.

70/90 minut obyčejná 1

35 Kč

70/90 minut zlevněná 1 2

17 Kč

24hodinová obyčejná

100 Kč

24hodinová zlevněná 2

50 Kč

Poznámky:
1  o sobotách, nedělích a státních svátcích platí 90 minut
2  platí pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů a zavazadel.

SEJF jízdenka je aktivní do 2 minut po zaplacení.

Duplikát SEJF jízdenky

Pokud během nákupu nebo po úhradě SEJF jízdenky nedojde k doručení jízdenky do aplikace SEJF např. z důvodu výpadku internetového spojení, použijte v modulu Platné doklady pomocí tlačítka Obnovit v pravém horním rohu funkci obnovy platných dokladů, které do aplikace SEJF nahraje všechny vaše platné jízdenky a ostatní platné doklady.

Odkazy:

Reklamace

Pokud cestující neobdržel SEJF jízdenku, i když dodržel všechny pokyny pro nákup, může podat reklamaci vyplněním on-line reklamačního formuláře

Výsledek reklamace bude cestujícímu sdělen písemně v zákonné lhůtě 30 dní.

Kontakty

Službu provozuje a technicky zajišťuje
GLOBDATA a.s., www.globdata.cz

e-mail: helpdesk@sejf.cz
blokace: +420 776 545 554
informace: +420 267 090 338