Informace na této stránce jsou zveřejněny povinně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Název

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Registrace

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B.1104

Výše splaceného základního kapitálu

3 376 764 850,- Kč

Důvod a způsob založení

obor činnosti, poslání, principy a vize společnosti.

Organizační struktura

Schéma organizační struktury Dopravního podniku Ostrava a.s.

Kontaktní spojení

Bankovní spojení

UniCreditBank a.s.

běžný platební styk

MĚNA: CZK
ABO: 2105677586/2700
IBAN: CZ4627000000002105677586
BIC kód/SWIFT:BACXCZPP

pro platby prostřednictvím e-shopu
MĚNA: CZK
ABO: 2106214479/2700
IBAN: CZ0327000000002106214479
BIC kód/SWIFT: BACXCZPP

platby stravného
MĚNA: CZK
ABO: 2106249858/2700
IBAN: CZ0327000000002106214479
BIC kód/SWIFT: BACXCZPP

platby v rámci EU
MĚNA: CZK
ABO: 2105677586/2700
IBAN: CZ4627000000002105677586
BIC kód/SWIFT: BACXCZPP

zahraniční platební styk
MĚNA: EUR
ABO: 2112818500/2700
IBAN: CZ3727000000002112818500
BIC kód/SWIFT: BACXCZPP

61974757

DIČ

CZ61974757, plátce DPH

Dokumenty

Výroční zprávy

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Způsob a místo podání žádosti o informace:

 • Písemně
  Poděbradova 494/2,
  Moravská Ostrava,
  702 00 Ostrava
 • Osobně
  Dopravní podnik Ostrava a.s., oddělení zákaznické služby,
  Poděbradova 494/2,
  Moravská Ostrava,
  702 00 Ostrava
 • Elektronicky – prostřednictvím e-mailu informace106@dpo.cz
  (adresa není určena k vyřizování podnětů cestujících, k tomu prosím využijte kontaktní formulář)

Formulář (není podmínkou podání žádosti o informaci).

Příjem žádostí a dalších podání

 1. osobně
  • žádosti o informace a další související podání podle zákona č. 106/1999 Sb. na adrese Dopravní podnik Ostrava a.s., oddělení zákaznické služby, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • ostatní podání (návrhy, podněty či jiné dožádání) Dopravní infocentrum
 2. písemně
  • žádosti o informace a další související podání podle zákona č. 106/1999 Sb. na adrese Dopravní podnik Ostrava a.s., podatelna, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
  • ostatní podání, návrhy, podněty či jiné dožádání
 3. Elektronicky

Opravné prostředky

Odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Formuláře

Formulář žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (není podmínkou podání žádosti o informaci).

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popis životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů souvisejících s činností naší společnosti. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Tématicky rozdělené situace obsahují body, ve kterých najdete postup řešení. Pro lepší přehlednost lze volit ze tří možností zobrazení životní situace. Základní (obsahuje jen nejdůležitější body), rozšířené a kompletní (zobrazí veškeré dostupné informace).

Předpisy

 1. nejdůležitější používané předpisy
  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
  • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
  • vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
  • Vyhledávání ve sbírce zákonů – portal.gov
 2. vydané předpisy

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

Vzor licenční smlouvy

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024