Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 3

27. 2. 2015: Postupy výpočtu faktur, smlouva
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 4

3. 3. 2015: Postupy výpočtu faktur
Úplata: ne

Odpověď č. 5

5. 3. 2015: Postup výpočtu faktury
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 6

2. 4. 2015: SMS jízdenky – ERIKA, a.s.
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 8

11. 5. 2015: Náklady a rozsah tisku za roky 2012, 2013, 2014
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 9

26. 5. 2015: Omezení dopravy
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 11

1. 7. 2015: Revizoři

Úplata: ne

Odpověď č. 13

27. 8. 2015: Smlouva o pronájmu reklamních ploch
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 16

22. 12. 2015: Agenda spisů zaměstnanců

Úplata: ne

Odpověď č. 18

29. 12. 2015: Přepravované osoby v roce 2014
Přílohy:

Úplata: ne