Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Certifikáty kvality

Kvalita výrobků a služeb je prvořadým zájmem výrobců i spotřebitelů, protože jde o splnění potřeb nebo očekávání zákazníků a tím dosahování jejich spokojenosti. Spokojenost zákazníků je nyní požadavkem uplatňovaným téměř ve všech oblastech podnikání a Dopravní podnik Ostrava a.s. nechce být v tomto směru výjimkou. Proto v souladu s podnikatelskou vizí "Naším cílem je vybudovat dopravní podnik, který bude spolehlivě sloužit i příštím generacím" bylo vedením naší společnosti rozhodnuto v červnu 2002 vybudovat systém managementu kvality podle ISO 9001.

Celá snaha vytváření systémů managementu kvality směřuje k tomu, aby firmy byly dobře řízeny. Rozhodujícími požadavky jsou zaměření na zákazníka, vedení a řízení zaměstnanců a jejich zapojení, procesní přístup, systémový přístup managementu, neustálé zlepšování, na faktech založené rozhodování a vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy.

Dopravní podnik Ostrava a.s. je držitelem certifikátu managementu kvality v souladu s EN ISO 9001:2015 pro provozování městské hromadné dopravy při dodržení ČSN EN 13816, včetně oprav a údržby tramvají, trolejbusů, autobusů a označníků při dodržení ČSN EN ISO 3834-2. Provozování autoškoly.

Certifikát pro systém managementu dle EN ISO 9001:2008 Příloha certifikátu pro systém managementu dle EN ISO 9001:2008 Příloha certifikátu pro systém managementu dle EN ISO 9001:2008 Certifikát dle ČSN EN ISO 3834-2 procesu svařování

Jste zde: O nás Certifikáty kvality