Pověření Ministerstva dopravy k provádění:

 1. zkoušek drážních vozidel drah tramvajových a drah trolejbusových
 2. technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel drah tramvajových a drah trolejbusových
 3. pro určená zařízení drah:
  1. zařízení pro regulaci tlaku plynu,
  2. tlakové stanice plynů,
  3. zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW,
  4. zařízení pro rozvod plynů.
 4. pro určená technická zařízení dráhy trolejbusové a dráhy tramvajové:
  1. elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,
  2. elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,
  3. trakční napájecí stanice a spínací stanice,
  4. trakční vedení,
  5. elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,
  6. elektrická zařízení drážních vozidel,
  7. silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
  8. náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,
  9. zkušebny elektrických zařízení drah,
  10. zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Akreditovaná zkušební laboratoř Dopravního podniku Ostrava

 1. pro provádění zkoušek tramvajových vozidel, jejich částí a zařízení
 2. pro provádění zkoušek trolejbusů, jejich částí a zařízení

Certifikáty kvality

Kvalita výrobků a služeb je prvořadým zájmem výrobců i spotřebitelů, protože jde o splnění potřeb nebo očekávání zákazníků a tím dosahování jejich spokojenosti. Spokojenost zákazníků je nyní požadavkem uplatňovaným téměř ve všech oblastech podnikání a Dopravní podnik Ostrava a.s. nechce být v tomto směru výjimkou. Proto v souladu s podnikatelskou vizí "Naším cílem je vybudovat dopravní podnik, který bude spolehlivě sloužit i příštím generacím" bylo vedením naší společnosti rozhodnuto v červnu 2002 vybudovat systém managementu kvality podle ISO 9001.

Celá snaha vytváření systémů managementu kvality směřuje k tomu, aby firmy byly dobře řízeny. Rozhodujícími požadavky jsou zaměření na zákazníka, vedení a řízení zaměstnanců a jejich zapojení, procesní přístup, systémový přístup managementu, neustálé zlepšování, na faktech založené rozhodování a vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy.

Dopravní podnik Ostrava a.s. je držitelem certifikátu managementu kvality v souladu s EN ISO 9001:2015 pro provozování městské hromadné dopravy při dodržení ČSN EN 13816, včetně oprav a údržby tramvají, trolejbusů, autobusů a označníků při dodržení ČSN EN ISO 3834-2. Provozování autoškoly.