Zajímáš se o městskou hromadnou dopravu v Ostravě?

Baví tě doprava a dopravní prostředky?

Chceš získat bohaté zkušenosti ve svém oboru?

Dopravní podnik Ostrava (DPO) tě chce podpořit při studiu na tříletých učebních a čtyřletých maturitních technických oborech. Program tě podpoří formou finančního příspěvku (stipendia) a dalších výhod. Navíc po ukončení studia dostaneš jistotu pracovního místa v naší společnosti.

SEZNAM PODPOROVANÝCH OBORŮ

Tříleté učební obory (stipendium ve 3. ročníku)

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Strojní mechanik
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Čtyřleté maturitní obory (stipendium ve 3. a 4. ročníku)

 • Mechanik elektrotechnik

VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 TI POSKYTNEME

 • Stipendium ve výši 1 500 Kč měsíčně.
 • Jízdní výhody po dobu studia (MHD zdarma).
 • Dotované stravování v areálech DPO.
 • Ošacení pro výkon praxe.
 • Po úspěšném ukončení studia jistotu pracovního uplatnění a pracovní zařazení odpovídající získané kvalifikaci.

MUSÍŠ SPLNIT

 • Studovat v podporovaném oboru v denní formě vzdělávání.
 • Zaslat Žádost o poskytnutí stipendia ve stanoveném termínu (dále jen „Žádost“).
 • Uzavřít Smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy (dále jen „Smlouva“).
 • Nesmíš být klasifikován nedostatečně za druhé pololetí předposledního ročníku.
 • Tvá docházka bude min. 70 % do teoretického i praktického vyučování za druhé pololetí druhého nebo třetího ročníku.
 • V případě, že nedokončíš úspěšně studium uvedené ve Smlouvě, tj. např. budeš ze školy vyloučen, nebo sám ze školy odejdeš nebo nesložíš úspěšně závěrečnou zkoušku/nebo maturitní zkoušku (ani v opravném termínu), budeš povinen vrátit stipendijní příspěvky, které ti byly vyplaceny, a to v plné výši.

OČEKÁVÁME OD TEBE

 • Úspěšné ukončení studia, tj. získání výučního listu nebo maturitní zkoušky.
 • Nástup do DPO a setrvání v pracovním poměru 1 nebo 2 roky (dle počtu měsíců vyplácení stipendia: 1–10 měsíců = závazek 1 rok, více než 10 až 20 měsíců = závazek 2 roky).

JAK ZÍSKÁŠ STIPENDIUM?

 • Vyplň, podepiš a odešli Žádost o poskytnutí stipendia.
 • Přihlášku můžeš zaslat e-mailem nebo přinést osobně po předchozí domluvě na níže uvedený kontakt.
 • K přihlášce nezapomeň přiložit motivační stručný dopis (max. 1xA4) na téma „Proč chci pracovat v DPO“.
 • Pokud splníš všechny podmínky, pozveme tě k podpisu Smlouvy.
 • Pokud v době podpisu nebudeš zletilý, Žádost i Smlouvu musí podespat také tvůj zákonný zástupce.

Pokud tě náš stipendijní program zaujal a máš další dotazy, rádi ti vše vysvětlíme.

Zavolej nebo napiš:
Mgr. Ludmila Kadrnková, MBA
Oddělení péče o zaměstnanec a vztahy
e-mail: stipendium@dpo.cz
tel.: 607 074 066

Dokumenty ke stažení: