Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Přihlášky ke stažení

Autoškola:

Vyplněné žádosti odevzdejte, prosím, do autoškoly nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

  • Žádost - prosím vytiskněte obě strany na jeden papír

Posudek o zdravotní způsobilosti

  • Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • Vzor jak vyplnit posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Školení řidičů

Přihlášky ke školení je nutné podat minimálně 10 kalendářních dnů před termínem školení.

  • Žádost o zařazení do pravidelného školení řidičů
  • Žádost o zařazení do pravidelného školení k získání průkazu profesní způsobilosti řidiče (rozsah 35 h)
  • Žádost o zařazení do vstupního školení k rozšíření průkazu profesní způsobilosti řidiče (rozsah 45 h)
  • Žádost o zařazení do vstupního školení k rozšíření průkazu profesní způsobilosti řidiče (rozsah 100 h)
  • Žádost o zařazení do vstupního školení k získání průkazu profesní způsobilosti řidiče (rozsah 140 h)
  • Žádost o zařazení do vstupního školení k získání průkazu profesní způsobilosti řidiče (rozsah 280 h)
Jste zde: Služby Autoškola Přihlášky ke stažení