Autoškola

Vyplněné žádosti odevzdejte, prosím, do autoškoly nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

  • Žádost - prosím vytiskněte obě strany na jeden papír

Posudek o zdravotní způsobilosti

  • Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • Vzor jak vyplnit posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Školení řidičů

Přihlášky ke školení je nutné podat minimálně 10 kalendářních dnů před termínem školení.