Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

PROVOZNÍ DOBA

pouze v pracovní dny, 9:00 – 12:00 h, 12:30 – 14:00 h

Elektronická podatelna: dpored@dpo.cz

Datové formáty:

bmp docx eml epub gif htm html jfif jpe jpeg jpg odp ods odt otp ots ott pdf png pptx rtf tif txt xht xhtml xlsx zfo zip

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 25 MB

ID datové schránky: f7mdrpg

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky uvedené ve vyhlášce č. 194/2009 Sb. § 4 (Příloha č. 3)

pdf (Portable Document Format)
PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
fo/zfo (602XML Filler dokument)
html/htm (Hypertext Markup Language Document)
odt (Open Document Text)
ods (Open Document Spreadsheet)
odp (Open Document Presentation)
txt/csv (prostý text)
rtf (Rich Text Format)
doc/docx (MS Word Document)
xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
png (Portable Network Graphics)
tif/tiff (Tagged Image File Format)
gif (Graphics Interchange Format)

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek
zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311)

Formát zip je přípustný formát datové zprávy dodávané do datové schránky, pokud

  1. obsah datové zprávy není zašifrovaný,
  2. datovou zprávu tvoří alespoň jeden soubor ve formátu uvedeném výše
  3. datovou zprávu netvoří soubor v jiném formátu než ve formátu uvedeném výše
  4. datovou zprávu tvoří nejvýše 1000 souborů a adresářů,
  5. maximální úroveň vnoření adresářů do sebe činí 4 a
  6. maximální velikost dekomprimovaného obsahu činí 3 GB.

Formát zip je přípustným datovým formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, pokud datovou zprávu netvoří soubor obsahující část komprimovaného obsahu.

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky činí 100 MB.

Elektronické faktury

Adresa pro elektronické faktury: elektronicka.fakturace@dpo.cz

Datové formáty: PDF, PDF/A

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 25 MB

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

  • CD/DVD
  • USB FLASH (formát PC)

Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.

V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej hlavní podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.