Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

PROVOZNÍ DOBA

pouze v pracovní dny, 9:00 – 12:00 h, 12:30 – 14:00 h

ID datové schránky: f7mdrpg

Elektronická podatelna: dpored@dpo.cz

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky uvedené ve vyhlášce č. 194/2009 Sb. § 4 (Příloha č. 3)

pdf (Portable Document Format)
PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
fo/zfo (602XML Filler dokument)
html/htm (Hypertext Markup Language Document)
odt (Open Document Text)
ods (Open Document Spreadsheet)
odp (Open Document Presentation)
txt/csv (prostý text)
rtf (Rich Text Format)
doc/docx (MS Word Document)
xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
png (Portable Network Graphics)
tif/tiff (Tagged Image File Format)
gif (Graphics Interchange Format)

Datové formáty:

 bmp   docx   eml   epub   gif   htm   html   jfif   jpe   jpeg   jpg   odp   ods   odt   otp   ots   ott   pdf   png   pptx   rtf   tif   txt   xht   xhtml   xlsx   zfo   zip 

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 25 MB

Tzv. výstupními datovými formáty jsou tyto formáty:

  1. pro statické textové komponenty a statické kombinované textové a obrazové komponenty formát PDF/A a vyšší,
  2. pro statické obrazové komponenty formáty PNG, TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimované) a JPEG/JFIF,
  3. pro dynamické obrazové komponenty formáty GIF, MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4,
  4. pro zvukové komponenty formáty MP2, MP3 a PCM,
  5. pro databáze a datové věty formát XML,
  6. pro účetní záznamy v elektronické podobě, jejichž obsahem je elektronická faktura, formát ISDOC verze 5.2 a vyšší,
  7. pro metadata, jimiž jsou opatřovány komponenty v eSSL, formát XML.

Veřejnoprávní původce musí vždy přijímat komponenty ve výše uvedených formátech, může však stanovit také další formáty, v nichž je ochoten a schopen komponenty přijímat a následně je zpracovávat. Správné zveřejnění přípustných datových formátů, které přijímá, je neobyčejně důležité, neboť pokud bude veřejnoprávnímu původci doručena komponenta v datovém formátu, který nezpracovává, právě na základě zveřejnění přípustných formátů pro doručování, je oprávněn takové komponenty odmítnout k dalšímu zpracování.

Elektronické faktury

Adresa pro elektronické faktury: elektronicka.fakturace@dpo.cz

Datové formáty: PDF, PDF/A

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 25 MB

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

  • CD/DVD
  • USB FLASH (formát PC)

Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.

V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej hlavní podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.