Realizované projekty v programovém období 2007 - 2013

V programovém období 2007 – 2013 jsme díky realizaci projektů financovaných z prostředků Evropské unie zavedli nový způsob odbavování cestujících, pořídili jsme moderní odbavovací a palubní systém, obnovovali jsme vozový park pořízením nových tramvají, trolejbusů a autobusů (Regionální operační program Moravskoslezsko). Realizovali jsme projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, vozový park byl obnoven novými 105 autobusy CNG, realizovali jsme rovněž projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti budov Závodní stravování a střediska Vrchní stavba (OP Životní prostředí). Zvýšili jsme bezpečnost a kvalitu služeb pro cestující modernizacemi a rekonstrukcemi tramvajových zastávek Kino Luna, Městský stadion a sport Aréna na ulici Závodní, V. Jiřikovského, A. Poledníka, Dům energetiky, J. Kotase, Obchodní centrum (Regionální operační program Moravskoslezsko). Dopravní podnik Ostrava a.s. ukončil dodatečné aktivity časově nejrozsáhlejších projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Regionální operační program Regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Program švýcarsko-české spolupráce

Operační program životní prostředí (SFŽP)