• nákup jízdenek pomocí mobilního telefonu,
  • výhodná alternativa k běžným jízdenkám,
  • platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.,
  • platí pro tarifní oblast OSTRAVA XXL (zóna 78).

Nenastupujte do vozidla MHD bez doručené SMS jízdenky

Do vozidla MHD smí cestující nastoupit pouze s platnou / doručenou SMS jízdenkou. SMS jízdenku cestující obdrží nejpozději do 2 minut od odeslání. Pokud cestující SMS jízdenku z nějakého důvodu neobdrží, je povinen uhradit jízdné jiným způsobem. Na nedoručenou SMS jízdenku má cestující právo podat reklamaci.

Nákup jízdenky SMS zprávou

s využítím služby Premium SMS / platba z telefonního účtu

Vhodné pro jednorázový nákup SMS jízdenky.

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS na zákaznické lince u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. Pokud tato služba není aktivní, SMS jízdenku není možné zakoupit. Do mobilního telefonu se neinstalují žádné aplikace a nejsou nutné žádné další úpravy nastavení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone, U:fon).

Jízdenky:

70minutová obyčejná

32 Kč

text SMS

DPO70

poslat na číslo

902 30

70minutová zlevněná

16 Kč

text SMS

DPO70Z

poslat na číslo

902 30

24hodinová obyčejná

100 Kč

text SMS

DPO24

poslat na číslo

902 30

24hodinová zlevněná

50 Kč

text SMS

DPO24Z

poslat na číslo

902 30

Ceny jízdenek jsou včetně DPH.

Odkazy:

Nákup jízdenky prozvoněním

s využítím služby Premium SMS (registrace) / platba z telefonního účtu

Vhodné pro pravidelné a časté používání.

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS na zákaznické lince u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. Pokud tato služba není aktivní, SMS jízdenku není možné zakoupit. Do mobilního telefonu se neinstalují žádné aplikace a nejsou nutné žádné další úpravy nastavení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone, U:fon).

Jízdenky:

70minutová obyčejná

32 Kč

prozvonit číslo:

910 301 011

70minutová zlevněná

16 Kč

prozvonit číslo:

910 301 012

24hodinová obyčejná

100 Kč

prozvonit číslo:

910 301 013

24hodinová zlevněná

50 Kč

prozvonit číslo:

910 301 014

Ceny jízdenek jsou včetně DPH.

Odkazy:

Nákup jízdenky prozvoněním

s on-line platbou platební kartou (autorizace) / platba z bankovního účtu

Vhodné zejména pro všechny, kteří nemohou používat Premium SMS. Dále pro cizince a všechny, kteří používají SIM kartu zahraničního operátora. A také pro rodiny a firmy, které chtějí využívat k placení SMS jízdenek jeden bankovní účet.

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je platební karta s povolenou funkcí platby on-line na internetu a autorizace služby on-line platba. On-line platbu lze využívat bez omezení s jakoukoliv SIM kartou českých i zahraničních mobilních operátorů, bez nutnosti aktivace služby Premium SMS. Pro autorizaci platební karty je vyžadováno zařízení s aktivním datovým připojením na internet.

Jízdenky:

70minutová obyčejná

32 Kč

prozvonit číslo:

+420 910 301 011

70minutová zlevněná

16 Kč

prozvonit číslo:

+420 910 301 012

24hodinová obyčejná

100 Kč

prozvonit číslo:

+420 910 301 013

24hodinová zlevněná

50 Kč

prozvonit číslo:

+420 910 301 014

Ceny jízdenek jsou včetně DPH.

Odkazy:

Reklamace

Pokud cestující neobdržel SMS jízdenku, i když dodržel všechny pokyny pro nákup, může podat reklamaci následujícími způsoby:

  1. vyplněním on-line reklamačního formuláře,
  2. telefonicky na lince zákaznické podpory na tel. 910 303 128,
  3. e-mailem na adrese helpdesk@comverga.com,
  4. poštou (písemná reklamace) na adresu:
    COMVERGA a.s., tř. Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové.

Výsledek reklamace bude cestujícímu sdělen písemně v zákonné lhůtě 30 dní.

Kontakty

Službu provozuje a technicky zajišťuje
COMVERGA a.s., www.comverga.com

Zákaznická podpora, reklamace
Tel. 910 303 128, e-mail: helpdesk@comverga.com

Obecná pravidla k Premium SMS službám naleznete na www.platmobilem.cz