Reklamní služby na majetku Dopravního podniku Ostrava

Prodej reklamních služeb na majetku Dopravního podniku Ostrava zajišťuje výhradně agentura RENCAR PRAHA, a.s.,.
Informace o obchodních podmínkách a sjednávání zakázek poskytuje ostravská pobočka agentury RENCAR PRAHA, a.s.

Adresa pobočky RENCAR v Ostravě:
Jiráskovo náměstí 159/10, 1. patro, č. dveří 408
702 00 Ostrava

Kontakt:
Eva Mazurová
telefon: 591 144 030-31, 605 265 263, 731 134 176 ,
e-mail: eva.mazurova@jcdecaux.cz