Pro informace o obchodních podmínkách a sjednávání zakázek kontaktujte oddělení prodej reklamy:

 • Telefon: 59 740 1145, 59 740 1146
 • E-mail: reklama@dpo.cz
 • Základní provozní doba: pracovní dny 8:30-13:30 hod. (zpravidla jsme k dispozici i déle:)

Adresa pro předávání reklamních materiálů (vždy po telefonické domluvě):

 • Dopravní podnik Ostrava a.s.
  oddělení prodej reklamy
  Poděbradova 494/2
  702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Přehled reklamních formátů:

 • letáky A4 (na výšku) a A3 (na šířku)
 • podokenní fólie na vozech MHD (nástupní i nenástupní strana autobusů, tramvají i trolejbusů, formáty podle typu vozu)
 • velkoformátové polepy na vozidlech MHD:
  -  tramboard (reklama na nenástupní straně tramvaje, podle typu vozu: 430 cm šířka x 240 cm výška, 510 cm šířka x 240 cm výška)
  -  busboard (reklama na nenástupní straně autobusu nebo trolejbusu: 450 cm šířka x 205 cm výška)
  -  zadní čelo autobusu (243 cm výška x 192 cm šířka)
  -  CL side (na tramvajích, autobusech a trolejbusech, nástupní nebo nenástupní strana, 175 cm výška x 118 cm šířka)
 • celovozová reklama na tramvajích, autobusech a trolejbusech

... podrobnější informace naleznete v ceníku.


Ceník reklamních služeb ke stažení:

 CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB (PDF) 


Pravidla obsahu reklam:

Reklamou se pro účely této smlouvy rozumí zejména veřejné oznámení, bez ohledu na technické či materiálové ztvárnění, kterým se propagují činnosti, služby či výrobky Objednatele nebo třetí osoby. Reklama nesmí být v rozporu s předpisy EU a s platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy, a dále pak v rozporu s etickými, morálními a profesními normami, zejména aktuální verzí Kodexu pro reklamu vydaným Radou pro reklamu. Reklamou a její instalací nesmí být porušovány rovněž právní předpisy vydávané městem Ostrava či Moravskoslezským krajem, a to včetně těch, které se v budoucnu stanou účinné.

Objednatel je povinen při realizaci svých kampaní respektovat, že reklamní nosiče nelze využít k propagování:

  a) veškeré politické reklamy, především pak volební reklamy,
  b) hazardu,
  c) pohřebnictví, kremačních, hřbitovních služeb a příbuzných oblastí,
  d) erotiky.

Reklama umístěná na majetku Dopravního podniku Ostrava (dále jen DPO) zároveň nesmí poškozovat dobrou pověst DPO ani třetích osob, případně být způsobilá způsobit jim jinou újmu.

Pokud nebude DPO souhlasit s obsahem kampaně (především z důvodů uvedených výše), vyhrazuje si právo případně odmítnout reklamní kampaň nebo reklamní plnění. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo odsouhlasit grafický návrh a obsah kampaně (náhled reklamy) před uzavřením zakázky.

 

www.dpo.cz/reklama