CENÍK
REKLAMNÍCH
SLUŽEB

Ceník platný od 1. 3. 2023


 

TELEFON

59 740 1146
59 740 1145

EMAIL

reklama@dpo.cz

Příjem reklamních materiálů
Dopravní podnik Ostrava a.s.
oddělení prodej reklamy
Poděbradova 494/2,
702 00 Moravská Ostrava

na mapě

Přehled reklamních formátů:

 • letáky ve vozech MHD

  formát A4 na výšku a A3 na šířku

 • podokenní fólie na vozech MHD

  nástupní i nenástupní strana autobusů, tramvají i trolejbusů, formáty podle typu vozu

 • velkoformátové polepy na vozidlech MHD

  • tramboard

   reklama na nenástupní straně tramvaje, podle typu vozu: 430 cm šířka x 240 cm výška, 510 cm šířka x 240 cm výška

  • busboard

   reklama na nenástupní straně autobusu nebo trolejbusu: 450 cm šířka x 205 cm výška

  • zadní čelo autobusu

   243 cm výška x 192 cm šířka

  • CL side

   na tramvajích, autobusech a trolejbusech, nástupní nebo nenástupní strana, 175 cm výška x 118 cm šířka

 • celovozová reklama

  na tramvajích, autobusech a trolejbusech

 • CLV vitríny

 • cedule na stožárech trakčního vedení

... podrobnější informace naleznete v ceníku.


Pravidla obsahu reklam

Reklamou se rozumí zejména veřejné oznámení, bez ohledu na technické či materiálové ztvárnění, kterým se propagují činnosti, služby či výrobky Objednatele nebo třetí osoby. Reklama nesmí být v rozporu s předpisy EU a s platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy, a dále pak v rozporu s etickými, morálními a profesními normami, zejména aktuální verzí Kodexu pro reklamu vydaným Radou pro reklamu. Reklamou a její instalací nesmí být porušovány rovněž právní předpisy vydávané městem Ostrava či Moravskoslezským krajem, a to včetně těch, které se v budoucnu stanou účinné.

Objednatel je povinen při realizaci svých kampaní respektovat, že reklamní nosiče nelze využít k propagování:

 1. jakékoliv politické reklamy (mimo CLV vitríny),
 2. náboženství,
 3. pohřebnictví, kremačních, hřbitovních služeb a příbuzných oblastí,
 4. hazardu,
 5. erotiky.

Reklama umístěná na majetku Dopravního podniku Ostrava (dále jen DPO) zároveň nesmí poškozovat dobrou pověst DPO ani třetích osob, případně být způsobilá způsobit jim jinou újmu.

Pokud nebude DPO souhlasit s obsahem kampaně (především z důvodů uvedených výše), vyhrazuje si právo případně odmítnout reklamní kampaň nebo reklamní plnění. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo odsouhlasit grafický návrh a obsah kampaně (náhled reklamy) před uzavřením zakázky.