Cílem projektů byla obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí.
Realizovány byly projekty:

Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě – CH 022

Základní náplň projektu, kterou byla Výstavba kolejového propojení Plzeňská-Pavlovova a rekonstrukce zastávek Krajský úřad a Křižíkova, byla díky úsporám a po souhlasu donora rozšířena o dodatečné aktivity, a to Výstavbu přístřešků a zábradlí na vybraných 15 nástupištích 9 zastávek, Rekonstrukci zastávek Prostorná a Palkovského, vybavení 66 tramvají bezpečnostním Kamerovým systémem a osazením 4 kritických tramvajových křížení Aktivními prvky bezpečnosti.

 • 98,4 Hodnota projektu celkem mil. Kč
 • 94,6 Způsobilé výdaje mil. Kč
 • 80,4 Dotace – ŠF mil. Kč
 • 14,1 Dotace – SMO mil. Kč
 • 14,1 DPO mil. Kč
 • 1/2017 Ukončení

Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník – CH 023

Základní náplní tohoto projektu bylo vybudování nové trolejbusové trati v délce cca 3,0 km od mostu Miloše Sýkory po ul. Těšínské k terminálu Hranečník. Došlo rovněž k rozšíření projektu o dodatečné aktivity, a to o rekonstrukci trakční měnírny Michálkovice, vybavení 6 trolejbusů kamerovým systémem a pořízení technologického vozidla-čistícího vozu

 • 92,1 Hodnota projektu celkem mil. Kč
 • 88,2 Způsobilé výdaje mil. Kč
 • 75,0 Dotace – ŠF mil. Kč
 • 13,1 Dotace – SMO mil. Kč
 • 0,1 DPO mil. Kč
 • 2/2017 Ukončení

 

Logo Programu švýcarsko-české spolupráce