Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 1

24. 2. 2011: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky "Poskytování úklidových služeb 2011 – 2012"
Příloha
Úplata: ne

Odpověď č. 2

2. 5. 2011: Předpokládané množství a hodnota veřejné zakázky "Dodávka elektřiny pro oprávněného zákazníka pro rok 2009 - 2010"
Úplata: ne

Odpověď č. 3

4. 8. 2011: Informace o dozorčí radě – 1.část
Přílohy:

Úplata: ne
11. 8. 2011: Informace o dozorčí radě – 2.část Úplata: ne

Odpověď č. 4

25. 8. 2011: Soubor dotazů - rychlost tramvají, restrukturalizace, zisková přirážka
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 5

12. 9. 2011: Soubor dotazů - zisková přirážka, fakturace, poskytování služeb

Úplata: ne

Odpověď č. 6

13. 9. 2011: Soubor dotazů - restrukturalizace – 1. část
Úplata: ne
29. 9. 2011: Soubor dotazů – restrukturalizace (Rozhodnutí o stížnosti) – 2. část

Úplata: ne

Odpověď č. 7

14. 9. 2011: Soubor dotazů - restrukturalizace
Úplata: ne

Odpověď č. 9

11. 10. 2011: Soubor dotazů – restrukturalizace
Úplata: ne

Odpověď č. 10

4. 10. 2011: Soubor dotazů – tramvajový provoz
Úplata: ne

Odpověď č. 11

4. 11. 2011: Využití nevýrobních činností / služeb
Úplata: ano

Odpověď č. 12

2. 11. 2011: Restrukturalizace
Úplata: ne

Odpověď č. 13

1. 12. 2011: Postupování pohledávek – 1. část
Úplata: ne
12. 12. 2011: Postupování pohledávek – 2. část
Úplata: ne