Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 1

23. 1. 2019: Právní stanovisko – zadávání veřejných zakázek dceřiné společnosti
Úplata: ne

Odpověď č. 2

5. 2. 2019: Zdůvodnění výběru vítěze ve veřejné zakázce
Úplata: ne

Odpověď č. 3

15. 4. 2019: Opravné a ochranné folie
Úplata: ne

Odpověď č. 4

22. 5. 2019: Náhrada škod a sankce z titulu nezákonného rozhodnutí…
Úplata: ne