Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 1

3. 1. 2022: Smluvní dokumentace k majetku
Úplata: ne

Odpověď č. 2

6. 1. 2022: Poskytování právních služeb
Úplata: ne

Odpověď č. 3

10. 2. 2022: Předmět poskytnutých právních služeb
Úplata: ne

Odpověď č. 5

21. 2. 2022: Výše jistiny dluhu
Úplata: ne

Odpověď č. 6

2. 3. 2022: Výpadky odbavovacích terminálů
Úplata: ne

Odpověď č. 8

4. 4. 2022: Odměny členů orgánů
Úplata: ne

Odpověď č. 9

6. 4. 2022: Výše průměrné mzdy řidičů
Úplata: ne

Odpověď č. 10

13. 4. 2022: Náklady na pronájem a úklid kancelářských budov, na webu DPO
Úplata: ne

Odpověď č. 11

2. 6. 2022: Mzdy řidičů
Úplata: ne

Odpověď č. 12

8. 8. 2022: Milostivé léto
Úplata: ne

Odpověď č. 13

10. 8. 2022: Smlouva o poskytování služeb Centra podpory zákazníků
Úplata: ne
Přílohy:
faktura-4220000350
faktura-4220000284
faktura-4220000221
faktura-4220000157
faktura-4220000090
faktura-4220000025

Odpověď č. 14

27. 10. 2022: Změna způsobu dopravy mezi Vřesinskou a Skalka family park na pravidelnou linku č. 91
Úplata: ne
Příloha:
Rozhodnutí o udělení licence

Odpověď č. 15

28. 10. 2022: Finanční prostředky vynaložené na marketingové kampaně v oblasti náboru zaměstnanců v roce 2021
Úplata: ne