Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 1

12. 2. 2020: Cena nových mazníků
Úplata: ne

Odpověď č. 2

12. 3. 2020: Smlouva o dílo k aplikaci MojeDPO
Úplata: ne

Odpověď č. 3

21. 5. 2020 Předávání kamerových záznamů PČR
Úplata: ne

Odpověď č. 3

21. 5. 2020 Předávání kamerových záznamů PČR
Úplata: ne

Odpověď č. 4

29. 6. 2020 Náklady na právní služby
Úplata: ne

Odpověď č. 5

20. 8. 2020 Pohledávka za jízdu bez jízdního dokladu
Úplata: ne

Odpověď č. 6

12. 6. 2020 Pohledávka za jízdu bez jízdního dokladu
Úplata: ne

Odpověď č. 7

12. 6. 2020 Pohledávka za jízdu bez jízdního dokladu
Úplata: ne

Odpověď č. 8

24. 6. 2020 Pohledávka za jízdu bez jízdního dokladu
Úplata: ne

Odpověď č. 9

8. 9. 2020 Pohledávka za jízdu bez jízdního dokladu
Úplata: ne

Odpověď č. 10

9. 9. 2020 Pohledávka za jízdu bez jízdního dokladu
Úplata: ne

Odpověď č. 11

16. 9. 2020 Náklady na modernizaci trati
Úplata: ne

Odpověď č. 12

20. 10. 2020 Příručky k odbavovacímu terminálu
Úplata: ne

Odpověď č. 13

4. 11. 2020 GTFS data o jízdních řádech
Úplata: ne

Odpověď č. 14

13. 11. 2020 Informace o oddělení řízení pohledávek
Úplata: ne

Odpověď č. 15

16. 11. 2020 Pohledávka za jízdu bez jízdního dokladu
Úplata: ne

Odpověď č. 16

17. 11. 2020 Smluvní přepravní podmínky
Úplata: ne

Odpověď č. 17

23. 11. 2020 Informační leták k SMS jízdenkám
Úplata: ne

Odpověď č. 18

23. 11. 2020 Umisťování reklamy na sloupy veřejného osvětlení
Úplata: ne

Odpověď č. 19

3. 12. 2020 Umisťování reklamy na trakční stožáry
Úplata: ne