Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 1

8. 2. 2017: Role ODIS s Hologramem
Úplata: ne

Odpověď č. 2

8. 3. 2017: Závada v tramvaji ev. č. 1515 a návaznost spojů linky č. 2 a 15
Úplata: ne

Odpověď č. 3

20. 3. 2017: Výměna telefonního systému
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 4

8. 3. 2017: Poskytnutí smluv
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 5

28. 3. 2017: Závada v tramvaji ev.č. 1515 a návaznost spojů linky č. 2 a č. 12
Úplata: ne

Odpověď č. 6

9. 5. 2017: Reklamace nátěrů, kolejiště Výškovická x Pavlovova
Úplata: ne

Odpověď č. 7

11. 5. 2017: Krátkodobé časové jízdenky
Úplata: ne

Odpověď č. 8

13. 7. 2017: Elektricky ovládané výhybky
Úplata: ne

Odpověď č. 9

26. 7. 2017: Úklid
Úplata: ne

Odpověď č. 10

22. 9. 2017: Hlášení v tramvajích
Úplata: ne

Odpověď č. 11

20. 11. 2017: Informace k PŘ „Oprava fasády a zateplení budovy PŘ DPO“
Úplata: ne
Příloha: