Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 1

9. 4. 2010: Pořízení trolejbusu SOR TN 12C
Úplata: ne

Odpověď č. 2

9. 4. 2010: Pořízení, montáž plně nízkopodlažních trolejbusů SOR 12 m a SOR 18 m
Úplata: ne

Odpověď č. 3

19. 4. 2010: Finanční odměňování předsedů, místopředsedů a členů dozorčí rady
Úplata: ne

Odpověď č. 4

9. 7. 2010: Pořízení trolejbusu SOR TN 12C
Úplata: ne

Odpověď č. 5

9. 7. 2010: Pořízení, montáž plně nízkopodlažních trolejbusů SOR 12 m a SOR 18 m
Úplata: ne

Odpověď č. 6

9. 7. 2010: Elektrobus SOR EBW
Úplata: ne

Odpověď č. 7

28. 7. 2010: Pořízení autobusů IRISBUS CITELIS 12m Diesel
Úplata: ne

Odpověď č. 8

30. 8. 2010: Pořízení trolejbusu SOR TN 12C
Úplata: ne
14. 10. 2010: Pořízení trolejbusu SOR TN 12C (odpověď po odvolání)
Úplata: ne

Odpověď č. 9

30. 8. 2010: Elektrobus SOR EBW
Úplata: ne

Odpověď č. 10

29. 9. 2010: Prodej reklamních služeb na majetku "DPO"
Úplata: ne
27. 10. 2010: Prodej reklamních služeb na majetku "DPO" (odpověď po odvolání)
Úplata: ne

Odpověď č. 11

15. 12. 2010: Zkušební trolejbusová trať
Úplata: ne