Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 3

31. 3. 2016: Postoupení pohledávek
Úplata: ne

Odpověď č. 4

14. 4. 2016: Seznam uchazečů rámcové smlouvy „Vypracování kompletní dotační dokumentace"
Úplata: ne

Odpověď č. 5

4. 5. 2016: Zadávací dokumentace – „Poskytnutí služby prodeje SMS jízdenek prostřednictvím mobilní komunikace“
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 7

4. 5. 2016: Jízdenky - ODISka
Úplata: ne

Odpověď č. 8

10. 5. 2016: Sběr dat pro bakalářskou práci
Úplata: ne

Odpověď č. 10

15. 8. 2016: Soubor dotazů: dynamika jízdy tramvají, zástupci zaměstnanců v dozorčí radě společnosti
Úplata: ne

Odpověď č. 11

24. 8. 2016: Reklama subjektu HEKTOR na zastávkách MHD
Úplata: ne

Odpověď č. 12

22. 9. 2016: Soubor dotazů
Úplata: ne

Odpověď č. 15

6. 12. 2016: Dotazy – jízdné hrazené z platební karty
Úplata: ne

Odpověď č. 16

6. 12. 2016: SOS tlačítka
Úplata: ne

Odpověď č. 18

11. 1. 2017: Veřejná zakázka – Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních tramvají

20. 1. 2017: Veřejná zakázka – Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních tramvají - doplnění
Úplata: ne

Odpověď č. 19

27. 12. 2016: Smlouvy s dodavateli nových a protektorovaných pneu
Přílohy:

Úplata: ne