Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 2

23. 2. 2023: Asistenti přepravy, možnosti platby za jízdné a jízdní výhody, zisk DPO
Úplata: ne
Přílohy:
Vzor odznaku a průkazu revizora

Odpověď č. 5

8. 6. 2023: Dodavatelé kamerového, palubního a komunikačního systému do vozidel MHD
Úplata: ne

Odpověď č. 6

3. 7. 2023: Dodavatelé kamerového, palubního a komunikačního systému do vozidel MHD
Úplata: ne

Odpověď č. 7

19. 9. 2023: Veřejné zakázky schválené v roce 2023 dozorčí radou a odměna člena DR
Úplata: ne

Odpověď č. 8

27. 9. 2023: Prodej reklamních přemětů
Úplata: částečně ano

Odpověď č. 9

29. 9. 2023: Dotaz k veřejné zakázce „EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“
Úplata: ne
Přílohy:
Seznam autorizovaných osob
Seznam významných zakázek

Odpověď č. 10

5. 10. 2023: Dotaz k VZ na „EIA- Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba
Úplata: ano/ne
Přílohy:
nabídka Dopravoprojekt Ostrava a.s.
nabídka JP EPROJ s.r.o.
nabídka PRAGOPROJEKT, a.s.

Odpověď č. 12

11. 12. 2023: Veřejná zakázka „kompletní dotační dokumentace – OPD3 ITI II – Dostavba tramvajové sítě v Ostravě – Porubě
Úplata: ne
Přílohy:
nabídka ProFaktum, s.r.o.
nabídka CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.

Odpověď č. 13

11. 12. 2023: Dotaz k veřejné zakázce na „EIA- Ekologizace veřejné dopravy Ostrava–Poruba
Úplata: ano