Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 2

23. 2. 2023: Asistenti přepravy, možnosti platby za jízdné a jízdní výhody, zisk DPO
Úplata: ne
Přílohy:
Vzor odznaku a průkazu revizora

Odpověď č. 5

8. 6. 2023: Dodavatelé kamerového, palubního a komunikačního systému do vozidel MHD
Úplata: ne

Odpověď č. 6

3. 7. 2023: Dodavatelé kamerového, palubního a komunikačního systému do vozidel MHD
Úplata: ne