Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 1

5. 1. 2021: Informace o výpadcích odbavovacích terminálů
Úplata: ne

Odpověď č. 2

7. 1. 2021: Dokumentace k soudnímu sporu
Úplata: ne

Odpověď č. 3

1. 2. 2021: Odměny členů orgánů společnosti
Úplata: ne

Odpověď č. 4

16. 2. 2021: Důvody neplnění VZ ze strany dodavatele
Úplata: ne

Odpověď č. 5

22. 3. 2021: Výsledky veřejné zakázky
Úplata: ne

Odpověď č. 6

17. 5. 2021: Dokumentace k soudnímu sporu
Úplata: ne

Odpověď č. 7

25. 5. 2021: Dokumentace k soudnímu sporu
Úplata: ne

Odpověď č. 8

23. 6. 2021: Chybová hlášení odbavovacích terminálů
Úplata: ne

Odpověď č. 9

23. 6. 2021: Chybová hlášení odbavovacích terminálů
Úplata: ne

Odpověď č. 10

23. 6. 2021: Chybová hlášení odbavovacích terminálů
Úplata: ne

Odpověď č. 11

23. 6. 2021: Chybová hlášení odbavovacích terminálů
Úplata: ne

Odpověď č. 12

24. 6. 2021: Chybová hlášení odbavovacích terminálů
Úplata: ne

Odpověď č. 13

28. 6. 2021: Dokumentace k soudnímu sporu
Úplata: ne

Odpověď č. 14

29. 6. 2021: Dokumentace k dohodě o uznání dluhu
Úplata: ne

Odpověď č. 15

10. 8. 2021: Plnění smlouvy o dílo
Úplata: ne

Odpověď č. 16

11. 8. 2021: Monitoring vytíženosti zastávek
Úplata: ne

Odpověď č. 17

13. 10. 2021: Přepravní výkony a kapacity
Úplata: ne