Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď č. 1

12. 2. 2014: Soubor dotazů - dynamika jízdy tramvají
Úplata: ne

Odpověď č. 2

7. 3. 2014: Forenzní audit
Úplata: ne

Odpověď č. 3

2. 4. 2014: Soubor dotazů – počet řidičů tramvají a dotace na tramvajovou infrastrukturu
Úplata: ne

Odpověď č. 4

24. 4. 2014: Spotřeba energie pro tramvajovou síť v roce 2013
Úplata: ne

Odpověď č. 5

28. 4. 2014: Výměna sedadel v tramvajích
Úplata: ne

Odpověď č. 6

30. 4. 2014: Soubor dotazů – sankce, rekonstrukce tramvajové tratě, počet řidičů
Úplata: ne

Odpověď č. 7

5. 5. 2014: Soubor dotazů – kontrola cestujících, investice v roce 2013 na rekonstrukce zastávek
Úplata: ne

Odpověď č. 8

12. 5. 2014: Dodávka nových bezbariérových tramvají 2014-2015
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 9

27. 5. 2014: Počet prodaných měsíčních a tříměsíčních jízdenek v roce 2013
Úplata: ne

Odpověď č. 10

3. 6. 2014: Žádost o informaci k provedenému opatření
Úplata: ne

Odpověď č. 11

8. 7. 2014: Soubor dotazů – smluvní vztahy společnosti DPO a.s.
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 12

1. 8. 2014: Úklid 2011, 2012, 2013
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 13

17. 10. 2014: Hala F v areálu Martinov
Úplata: ne

Odpověď č. 14

17. 10. 2014: Porovnání hospodářských výsledků 2011 - 2013
Úplata: ne

Odpověď č. 15

17. 10. 2014: Soubor dotazů 1 – 14
Přílohy:

Úplata: ne

Odpověď č. 16

13. 10. 2014: Dynamika jízdy
Úplata: ne

Odpověď č. 17

20. 10. 2014: Soubor dotazů 1-3
Úplata: ne

Odpověď č. 18

29. 10. 2014: Nové Výškovice – nedopalky, záruční lhůty
Úplata: ne

Odpověď č. 19

10. 11. 2014: Forenzní audit DPO
Úplata: ne

Odpověď č. 20

12. 11. 2014: Prodej budovy "B"
Příloha:

Úplata: ne

Odpověď č. 21

6. 1. 2015: Soubor dotazů – část I.
20. 1. 2015: Soubor dotazů – část II.
Příloha:

Úplata: ne