podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 1. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:
   
  Cena za jednotku včetně DPH
  Kopie listiny černobílá jednostranná černobílá oboustranná barevná jednostranná barevná oboustranná
  formát A4 2 Kč 3 Kč 8 Kč 12 Kč
  formát A3 3 Kč 5 Kč 15 Kč 18 Kč
 2. cena technického nosiče dat včetně DPH, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:
  • CD disk 10,00 Kč
  • DVD disk 20,00 Kč
 3. poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb
 4. osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, ve výši odpovídající průměrným hodinovým mzdovým nákladům na zaměstnance, který informace vyhledal, a to za každou ukončenou hodinu.
 5. není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku.
 6. ostatní náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním informací, které Dopravní podnik Ostrava a.s. jako povinný subjekt nemůže zajistit vlastními silami, budou žadateli informace přefakturovány.
 7. úhrada nákladů spojených s poskytováním informace nebude po žadateli informace požadována, pokud výše nákladů nepřesáhne částku 50,- Kč. Pokud však budou informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude úhrada nákladů požadována, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50,- Kč.